Veliki interes za pozicije asistenata na UNSA, okončanje konkursa do početka studijske godine

Prijem 150 novih asistenata na fakultetima u sastavu Univerziteta u Sarajevu (UNSA), što je rektor Rifat Škrijelj okarakterisao kao prvi korak za bolje dane u toj instituciji, teče po predviđenom planu uprkos svakodnevnim opstrukcijama koje otežavaju cijeli proces zapošljavanja.

Univerzitet u Sarajevu je, u skladu sa Zaključenim Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata na fakultete "150+" potpisanim 4. maja 2018. godine, te Konkursom objavljenim 12. maja 2018. godine, proveo proceduru izbora kandidata za prijem u radni odnos na radnim mjestima asistenata i stručnih saradnika.

U UNSA su nam kazali da je konkursna procedura završena, a izvještaji sa prijedlozima za izbor kandidata, koje je dostavila organizaciona jedinica Univerziteta, razmatrani i usvojeni na sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj 27. juna 2018. godine. 

"Konkurs je realiziran djelomično, odnosno u procentualnom iznosu od 60 posto, uz napomenu da je iskazan veliki interes kandidata. Na pojedinim pozicijama zaprimljen je veći broj prijava koje su morale biti odbijene, jer sve nisu mogle biti prihvaćene za određenu poziciju koja je zahtijevala jednog ili dva izvršioca, te je shodno usvojenim preporukama na sjednici Senata, Univerzitet u Sarajevu uputio dopis Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo kojim traži saglasnost za ponovno raspisivanje Konkursa za prijem u radni odnos na preostale pozicije asistenata i stručnih saradnika koje su u prvom Konkursu ostale upražnjene, a koje bi se realizirale do početka studijske 2018/2019. godine", stoji u odgovoru Sarajevskog univerziteta za Klix.ba.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović kazao je za Klix.ba da uprava Sarajevskog univerziteta već duže insistira na prijemu novih asistenata na fakultete i da je Vlada KS tek nakon tri godine, preko Zavoda za zapošljavanje, uspjela da iznađe sredstva.

"Kad je Ministarstvo obrazovanja zaprimilo od Sarajevskog univerziteta dopis o tome koliko je asistenata na kojim fakultetima potrebno, mi smo samo dali saglasnost. Mi nemamo nikakvu nadležnost kada je riječ o proceduri izbora asistenata, oni su direktno vezani za UNSA. Mi smo samo omogućili taj projekat, ta sredstva i dali saglasnost na njihov prijedlog o neophodnom broju ljudi na fakultetima", rekao nam je Kazazović.

Istakao je da činjenično stanje ukazuje da na svim fakultetima UNSA nema dovoljno asistenata, odnosno da imaju minimalan broj asistenata.

"Sa tim dosadašnjim brojem asistenata ne mogu se ispoštovati standardni normativi, niti zakonski okviri visokog obrazovanja. Vođeni tim potrebama Vlada KS je nakon tri godine uspjela da iznađe sredstva preko projekta Zavoda za zapošljavanje i da napravi jedan odgovor na tu situaciju. To nema nikakve veze s politikom, niti ikakve veze Vlada ima s tim zapošljavanjima. UNSA je napravio kriterij i oni po tim kriterijima vrše izbor tih ljudi", kazao je Kazazović.

Upitan da li ima određenih opstrukcija prilikom provođenja konkursne procedure, Kazazović odgovora kratko da u Bosni i Hercegovini uvijek ima opstrukcija.

Izvor: