(VIDEO) Iznenađeni pakistanski migranti vratili se u prazan Vučjak

Migranti i izbjeglice izmješteni su iz neuslovnog kampa Vučjak kod Bihaća, a ekipe Crvenog krsta uklanjaju šatore. Približno 700 migranata i izbjeglica prebačeno je u kampove Ušivak i Blažuj kod Sarajeva. Nadležne službe u kasarni u Blažuju i u jutarnjim satima su radile na opremanju objekta u koji je tokom noći stiglo više od 300 osoba. Oko ponoći pod jakom policijskom pratnjom prva kolona autobusa sa migrantima i izbjeglicama stigla je iz Bihaća u Sarajevo. Druga je došla u ranim jutarnjim satima. U Bihaću je Aida Hadžimusić (Al jazeera)