(VIDEO) Održana 56. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Home

(VIDEO) Održana 56. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona


U Bihaću je danas održana 56. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. 

Između ostalog razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine. Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu planirani su sveukupni prihodi u iznosu 215.918.664,00 KM.

Donacije neplanirane Budžetom i namjenski prihodi, koje su ostvarili budžetski korisnici u iznosu od 64.135,00 KM, nakon usvajanja Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu raspoređene su na troškovna konta u skladu sa članom 8. Zakona o izvršavanju Budžeta USK te su, navela je ministrica finansija Zlatka Šepić, ukupno planirani rashodi za 2016. godinu iznosili 215.982,799,00 KM.

Na prijedlog Jasmina Burnića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline utvrđeni su prijedlozi odluka o određivanju visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine stana na području grada Bihaća i općina Unsko - sanskog kantona za 2017. godinu. Sukladno zakonskoj obavezi Ministarstva po Zakonu o zakupu stanova za grad Bihać i općine na području Unsko - sanskog kantona izrađeni su prijedlozi odluka kojim je utvrđen način obračuna visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine stana za tekuću godinu.

Vlada je danas razmatrala i Izvještaj o provođenju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu Ministarstva pravosuđa i uprave.

U skladu sa Protokolom o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za radnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju Unsko-sanskog kantona, kojeg su potpisali Sanela Ćenanović, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta i predstavnici sindikata, danas je imenovan Pregovarački tim u ime Vlade Kantona.

Zadatak ovog tima je da sa predstavnicima sindikata utvrdi prijedlog Kolektivnog ugovora za radnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Vlada je dala saglasnost na lzmjene i dopune Statuta JU Univerzitet u Bihaću.

Pogledajte video u prilogu:

https://youtu.be/S6WJB_V1QbI

 

(Cazin.NET)

Tagovi
Topic
Objavio: Čet, 30/03/2017 - 19:40

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top