Vijeće ministara usvojilo revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina

Vijece
Kada je u pitanju Prijedlog strategije, upitno je hoće li imati podršku. ranije je ova tačka više puta skidana s dnevog reda, na zahtjev ministrice Bisere Turković

 

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vijeća ministara BiH razmatrana i usvojena revidirana državna strategije za rad na predmetima ratnih zločina. 

Ona je više puta skidana s dnevnog reda,  a danas je usvojena.

U Strategiji se Tužilaštvo obavezuje da će u roku od 90 dana od usvajanja Državne strategije dostaviti podatke o predmetima/osobama sa ranijom standardnom oznakom A čije je vođenje postupka ustupljeno entitetskim tužilaštvima i Tužilaštvu Brčko Distrikta BiH.

Izvor: