Vijeće Mladih organizuje događaj pod nazivom "Politika i mladi"

.

 

Vijeće mladih USK organizuje događaj na kojem će na jednom mjestu okupiti mlade koji su aktivisti političkih stranaka, predsjednici asocijacija/foruma mladih ili nosioci važnijih funkcija unutar organa stranke!

Za portal cazin.net obratio se predsjednik VM USK Enis Čelebić:

"Vijeće mladih Unsko- sanskog kantona se zasigurno sa svojim novim rukovodstvom, upravljačkom strukturom, a pogotovo lokalnim Vijećima mladih kao članicama etabliralo kao prepoznatljivo predstavničko tijelo mladih. Aktivnosti i koraci koje smo poduzeli u prethodnih godinu dana pokazali su našu opredijeljenost da radimo sa mladima na terenu. Prisutni smo u svim lokalnim zajednicama na Unsko- sanskom kantonu te svojim aktivnostima želimo proširiti bazu aktivnih mladih ljudi koji će pratiti i sudjelovati sa nama u svim aktivnostima.

Upravo iz tog razloga smo i organizovali događaj u petak 10.6. u Muzeju AVNOJ-a u Bihaću gdje ćemo po prvi put na našem kantonu okupiti predstavnike mladih političara, mladih članova parlamentarnih stranaka sa Unsko- sanskog kantona. Želja nam je da pokažemo kako mladi iz različitih političkih stranaka uistinu mogu pronaći zajednički jezik, da pokažemo kako postoje pozitivne prakse i primjeri unutar struktura političkih stranaka te u kojoj mjeri su mladi zastupljeni u politici.

Mišljenja sam da je sve podložno promjenama, upravo iz tog razloga mladima treba ponuditi širu sliku o mladima u politici, jer promjena može doći samo ukoliko se svi uključimo u koštac sa problemima i budemo društveno odgovorni.

 

Baš zbog toga je 10.6. odlična prilika da svi aktivni mladi ljudi iskoriste položaj, da čuju ko su to predstavnici mladih unutar političkih stranaka, te da ih direktno pitaju i potraže odgovore na goruća pitanja."

Predsjedniku Enisu se zahvaljujemo na izjavi, te pozivamo sve mlade ljude na ovaj događaj! Portal cazin.net vam želi svu sreću u nastavku aktivnosti!

 

Izvor: