Bosanska Krupa: Vijećnici bez saglasnosti o migrantima

Priliv migranata na područje općine bila je tema vandredne sjednice Općinskoga vijeća zbog činjenice da ova općina postaje glavni tranzit za migrante, mahom one koji dolaze iz pravca Bosanskog Novog i kreću se prema Bihaću.

Nakon što su iz informacije Policijske stanice upoznati s trenutnim stanjem kretanja migranata ovom općinom i opsežne rasprave o potrebi rješavanja problema, predloženi zaključci nisu usvojeni jer za to nije postojala politička volja. 

Iako je predloženo nekoliko zaključaka među kojima i onaj da se za sve aktivnosti na rješavanju problema migranata da podrška aktuelnoj Vladi USK-a i komesaru policije Muji Koričiću, Klub Vijećnika SDA nije glasao za ovaj zaključak, kako kažu, nezadovoljni načinom njenog izbora. 

I pored reakcije općinskog načelnika Armina Halitovića, da se u ovakvoj situaciji politička neslaganja trebaju ostaviti po strani i donositi odluke na dobrobit svih građana, nije bilo dovoljno ruku da se usvoje i ostali zaključci. 

Komandir Policijske stanice Bosanska Krupa Adnan Hasić vijećnike je upoznao s trenutnom sigurnosnom situacijom u svjetlu migrantske krize naglasivši kako su pripadnici MUP USK-a do sada legitimisali 1566 migranata od kojih su skoro svi bili između 20 i 30 godina starosti. Na sugestiju vijećnika da se Talgo-voz osigura policijskom pratnjom, komandir Hasić je kazao kako svake večeri migrante u vozu od Bosanske Otoke do Bihaća prati između 20 i 30 policajaca. Trenutno ne postoje informacije koliko je migranata na području Bosanske Krupe, niti je poznato kako će se situacija odvijati. 

Vijećnici su od građana zatražili da ukoliko primijete nelegalne prijevoznike migranata i migrante u blizini kuća, to odmah prijave pripadnicima policije, kako bi blagovremeno reagirali. 
Ovom prilikom su i apelirali na Upravu ŽFBH da privremeno ukine redovnu liniju BH Talgo-voza Sarajevo- Bihać. 

Prije nego što su inicirali sjednicu, načelnik Bosanske Krupe Armin Halitović i predsjedavajuća OV Elvira Mehić uputili su zahtjev za poduzimanje mjera svim relevatnim institucijama i organizacijama: Ministarstvu sigurnosti BiH, Federalnoj upravi policije, Međunarodnoj organizaciji za migracije, Službi za poslove sa strancima, Direkciji za evropske integracije, OSCE-u, UNHCR-u. 

U zahtjevu su izrazili zabrinutost zbog novonastale situacije i tražili da se pod hitno uključe u rješavanje problema.

Izvor: