Vindija d.o.o. traži referenta prodaje u podružnici Bihać

Za bilo kakav uspjeh u životu potrebna je vizija, pogled u budućnost. Od svog osnivanja (1959. god.) Vindijina vizija je proizvodnja prirodne, zdrave i gastronomski vrijedne hrane. Danas njeni asortimani jela i pića u svjetskom su dometu, temelje se na suvremenom prehrambenom znanju (nutricionizmu), čije je osnovno načelo: zdravlje potrošaca i užitak stola.

Na osnovu ukazane potrebe društvo Vindija d.o.o. Sarajevo dana 30.05.2019. godine objavljuje KONKURS za prijem u radni odnos za radno mjesto REFERENT PRODAJE u podružnici Bihać - 1 izvršioc.
 

Poslovi i odgovornost

• Prati tržišna kretanja,
• Pribavlja narudžbe i vrši prodaju na terenu, odnosno nabavku robe,
• Pregovara i ugovara nabavku opreme, sirovina i proizvoda te prodaju proizvoda,
• Pribavlja informacije o zahtjevima i zalihama, određuje količinu i kvalitet narudžbe, troškova, datume isporuke,
• Predlaže ostale uslove za zaključivanje ugovora,
• Pregovara i ugovara sa dobavljačima odnosno kupcima, te vodi evidenciju zaključenih ugovora,
• Kontroliše i prati izvršenje ugovora, rješava reklamacije po istim,
• Organizuje obezbjeđenje kontrole kvaliteta, kvantiteta i transporta,
• Vodi korespodenciju sa poslovnim partnerima,
• Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i istom odgovara za svoj rad.

Potrebno obrazovanje i vještine

Pored općih uslova predviđenih Zakonom potrebno je da kandidati zadovoljavaju sljedeće uslove:

• Minimalno SSS, poželjno VŠS ili VSS (prednost ekonomski smjer),
• Poželjno radno iskustvo na poslovima prodaje robe,
• Vozačka dozvola „B“ kategorije,
• Poznavanje rada na računaru (MS Office paket).

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

• Biografija (CV),
• Motivaciono pismo,
• Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,
• Dokaz o radnom iskustvu,
• Kopija vozačke dozvole,
• Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Konkurs ostaje otvoren do 09.06.2019. godine. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor će biti obavljeni dodatni razgovori, i postoji mogućnost napredovanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

NAPOMENA: U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto i poslovnicu se kandidat prijavljuje.

Prijave sa obaveznom dokumentacijom i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:

Vindija d.o.o. Sarajevo
Rajlovacka bb, 71000 Sarajevo n/r Direktor-a,

ili putem opcije "BRZA PRIJAVA"

Kontakt telefon na koji možete dobiti više informacija: 033/568-340.

Više aktuelnih oglasa za posao možete potražiti klikom na www.boljiposao.com.

Izvor: