Visoka međunarodna škola u Cazinu prepoznala značaj edukacije radnika u obrazovanju

Home

Visoka međunarodna škola u Cazinu prepoznala značaj edukacije radnika u obrazovanju


Visoka međunarodna škola Cazin postavlja nove standarde kada se radi o viskom obrazovanju, razvoju u struci i općem društveno korisnom pogledu na okruženje, tako je u organizaciji ove škole u petak i subotu održan seminar na temu „Edukacija odgajatelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika za rad sa djecom sa posebnim potrebama i djecom ovisnicima o drogama“.

Prvog dana seminara obrađivale su se teme:

* Pomoć djetetu s posebnim potrebama prema vrsti ometenosti (intelektualnim poteškoćama, oštećenju sluha, govornim poremećajima, poremećajima u ponašanju);
* Briga za cijelu porodicu kroz osnaživanje socijalnih kompetencija.

Uvodničar i voditelj seminara je dr.sc. Amra Imširagić, a predavač prof. dr. Refik Ćatić, red. prof.

Drugog dana obrađivale su se teme:

* Sociopatološke pojave u društvu;
* Ovisnost o drogama i ponašanje ovisnika.

Uvodničar i voditelj Seminara je dr.sc. Šahim Kahrimanović.

Cilj seminara je bio da se, kroz konkretne primjere (radionički rad), daju instrukcije nastavnicima za integraciju djece sa posebnim potrebama u redovni sistem obrazovanja i društvo uopće, te da se poboljša njihov kvalitet života.

Visoka međunarodna škola u Cazinu, tačnije studijski program Specijalne edukacije i rehabilitacije prepoznao je važnost edukacije odgajatelja, nastavnika, profesora i stručnih suradnika u obdaništima, osnovnim i srednjim školama za rad sa djecom s posebnim potrebama, pa je organizirao seminar na temu “Edukacija nastavnika za rad sa djecom s posebnim potrebama i djecom ovisnicima o drogama“. S obzirom da je proces inkluzije prisutan u školama, ne iznenađuje činjenica da se Seminaru odazvao veliki broj prosvjetnih radnika sa područja Unsko-sanskog kantona, pa je seminar, iznad očekivanja, pratilo 250 nastavnika.

Glavni i osnovni zaključak ovog Seminara je da je potrebno raditi na educiranju prosvjetnih radnika o didaktičko-metodičkim uputama u radu sa djecom s posebnim potrebama, ali i izradi prilagođenih programa. Također, nastavnici su iznijeli stav da bi se voljeli educirati kao asistenti
u nastavi. Na dosadašnjoj obuci nisu dobili dovoljno znanja koja bi primijenili u radu sa djecom s posebnim potrebama.

U okviru seminara „Edukacija odgajatelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika za rad sa djecom sa posebnim potrebama i ovisnicima o drogama“ održano je predavanja za dvije grupe polaznika.

Teme su bile u vezi sa socijalnim radom, tačnije o fenomenologiji ovisnosti. Cilj predavanja je bio da se polaznici upoznaju sa pojmom i etiologijom ovisnosti, vrstama droga, ovisničkoj populaciji, tretmanima ovisnosti, ali i da steknu osnovna znanja o sve zastupljenijim oblicima tzv. ponašajnih ovisnosti, gdje spada patološko kockanje, ovisnost o online klađenju, internetu.

Seminar je bio interaktivan, s obzirom da je sama tema itekako prihvaćena od strane polaznika Seminara. Tokom predavanja razgovaralo se o trenutnoj situaciji u Unsko-sanskom kantonu kada je u pitanju problem ovisnosti, posebno među mladima. Polaznici su istakli da je situacija, po pitanju ovisnosti, u sredinama u kojima žive i rade veoma teška. U prilog tome ide i činjenica da polaznici nikada nisu imali edukacije iz oblasti vezanih za problem ovisnosti. Zbog toga su najviše tražili informacija o tome kako prepoznati ovisne osobe, koje vrste droga su danas najaktuelnije u Bosni i Hercegovini, te kako postupiti u konkretnim situacijama ukoliko primijete pojavu konzumiranja droga u ustanovama u kojima rade.

Seminar je prošao u pozitivnoj atmosferi, a polaznici su iskazali zainteresiranost za pokrenute teme. Pokazalo se da tematiziranje fenomenologije ovisnosti predstavlja značajan segment prevencije, posebno prevencije u školama.

Na ovom seminaru nakon diskusija i razmjena mišljenja, upućene su i poruke pojedinim institucijama.

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a:

Očekuje se podrška Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko- sanskog kantona za ovakvim i sličnim vidovima edukacije, razmjene znanja i iskustava. Time bi se stručno usavršavali i mogli bolje primjenjivati metodičko- didaktički elementi, izrađivati prilagođeni planovi, te bi nastava bila efikasnija i kvalitetnija.

JU Centru za socijalni rad Cazin:

Menadžment Visoke međunarodne škole Cazin očekuje partnerstvo od JU Centra za socijalni rad u provođenju aktivnosti ove vrste. S obzirom da studijski program Socijalni rad tematizira probleme ovisnosti kroz predmet Socijalni rad i ovisnosti, mišljenja smo da kao Ustanova možemo zauzeti veoma važno mjesto u podizanju svijesti kod javnosti kada je riječ o pojavi različitih oblika ovisnosti i drugih oblika socijalne patologije.

 

(Izvor: usn.ba)

Topic
Objavio: Wed, 25/01/2017 - 18:50

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top