Vlada KS: Spremni smo i odlučni da zbrinemo migrante

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na svojoj 125. redovnoj sjednici, zbog hitnosti, razmatrala usmene informacije o pitanju migrantske krize na području KS te naglasila da je KS spreman i odlučan za humanitarno zbrinjavanje migranata – izbjeglica u Bosni i Hercegovini, nakon eventualnog rješavanja njihovih statusa, a za što su nadležne vlasti na nivou BiH.

Vlada KS-a je predložila i zatražila od nadležnih institucija BiH, a prije svih od Vijeća ministara BiH (Ministarstva sigurnosti BiH), da u najkraćem roku donese odluke o evidentiranju i utvrđivanju vrste statusa migranata u BiH.

Zatraženo je i da na osnovu relevantne odluke Ministarstva sigurnosti BiH, nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i ostale nadležne državne i entitetske institucije donesu propise o vrsti i obimu pripadajućih prava u odnosu na utvrđeni status i odobrenje boravka u BiH.

Na sjednici je istaknuta i potreba da se prethodna pitanja koordiniraju i urede sa nivoa nadležnih institucija u BiH, a u skladu s nadležnostima kantona u Federaciji BiH te uz punu saradnju i podršku UNHCR-a i ostalih nadležnih bh. i međunarodnih organizacija i institucija.

Predloženo je i da u najkraćem roku nadležne institucije sa nivoa BiH obavijeste Vladu KS o broju osoba sa statusom, njihovim pravima i planovima u vezi sa zbrinjavanjem i načinom osiguranja neophodnih sredstava za predmetne namjene.

Vlada KS-a poručila je da će, s ciljem urgentnog privremenog zbrinjavanja, poduzimati samo neophodne aktivnosti kako bi osigurala stanje sigurnosti i zaštitila zdravlje u KS.

Vlada, također, zahtijeva od svih nadležnih institucija KS da svoje aktivnosti poduzimaju isključivo u skladu s važećim propisima i u uskoj koordinaciji sa Vladom KS.

Prema spomenutim usmenim informacijama, u zadnjih mjesec dana na područje KS-a pristigao je veći broj migranata iz Sirije, Libije, Afganistana, Palestine, Pakistana, Alžira, Maroka, Iraka, Turske, Irana, Tunisa i drugih zemalja. Navedeno je i da se ne radi se o novom problemu u regionu, Bosni i Hercegovini i KS-u, nego o pitanjima koja su poznata zadnje dvije- tri godine i s kojima se susjedne zemlje Srbija i Hrvatska već vrlo ozbiljno suočavaju.

Tokom usmenog informiranja Vlade KS procijenjeno je da će broj migranata rasti u KS-u te da se njihov broj nažalost ne zna, čak nema ni približnih procjena nadležnih institucija o brojnom stanju, njihovim namjerama i planovima.

Potcrtano je i kako su KS i BiH posebno osjetljivi i ranjivi na pitanje (ratnih) migracija, jer su u periodu 1992-1995. godine i njihovi stanovnici i sami bili žrtve i kao takvi izbjeglice u više od 100 zemalja svijeta na svim kontinentima i raseljeni unutar BiH sa oko 2,2 miliona izbjeglih i raseljenih osoba, saopćeno je iz Pres-službe KS.

Izvor: