Vlada USK prihvatila informaciju

VLADA USK

Vlada USK danas je održala sjednicu na kojoj se raspravljalo o nizu finansijskih pitanja koja treba da budu rješena u narednom periodu.

Također, danas je prihvaćena informacija vezana za provođenje postupka po Javnom pozivu za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema USK. Po ovom osnovu Kanton je zatekao dug u iznosu od 84 000 000 KM. Prihvaćena informacija sadržava I konačnu listu imaoca zahtjeva  za realizaciju potraživanja vansudskim putem.

Kriterij za izvršenje obaveza iz sredstava Budžeta bio je odricanje od 10% glavnog potraživanja I dosuđene zakonske zatezne kamate. Zadužena su: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave da prikupe zahtjeve zainteresovanih sa pripadajućom dokumentacijom, iste obrade i provjere, u smislu blagovremenosti, potpunosti i sačine spisak po redosljedu, starosti izvršnog naslova.

Konačna lista biti će objavljena na web stranici Vlade USK, a trenutno je 1187 zahtjeva koji ispunjavaju navedeni kriterij.

Izmirenje obaveza početi će u roku od 60 dana, a za ove namjene planirano je 10 000 000 KM.

Na danas održanoj sjednici članovi Vlade Unsko-sanskog kantona razmatrali su Prijedlog Uredbe o definisanju visine plaće i naknade organa upravljanja i rukovođenja javnih preduzeća i institucija čiji je osnivač Unsko-sanski kanton. U oktobru 2016. godine stupio je na snagu Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja, rukovođenja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća, ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i institucija Unsko-sanskog kantona, a članom 18. navedenog Zakona je propisano da će Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog resornih ministarstava, donijeti Uredbu kojom će se sva javna preduzeća i ustanove koje su obuhvaćene odredbama ovog Zakona, razvrstati u razrede kojima će biti definisana visina plaća i naknada organa upravljanja i rukovođenja, a na bazi kriterija kao što su: broj zaposlenih, godišnji ukupan prihod, interes društva za djelatnost koju obavljaju, obim posla i dgovornosti za obavljanje dužnosti i drugih kriterija. Rok za donošenje ove Uredbe je bio 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona 2016. godine. S tim u vezi Vlada Unsko-sanskog kantona je Odlukom od 01.12.2017. godine imenovala i Interresornu komisiju za izradu Uredbe ali predmetna uredba nije u zakonskom roku uvrštena na dnevni red za razmatranje. Uzimajući u obzir protek vremena, aktualni saziv Vlade USK odlučio je da se pokrenu aktivnosti na izradi Uredbe koja će biti relevantna i usklađena te uređivanje predmetne oblasti u skladu sa zakonskim propisima.
Periodični izvještaj za period 01.01.-31.03.2022. godine Budžeta Unsko-sanskog kantona i Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.03.2022. godine usvojeni su na današnjoj sjednici na prijedlog Ministarstva finansija.

Vlada USK, na današnjoj sjednici, donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice za isplatu plaća za korisnike budžeta. Osnovica za obračun plata za mjesec april utvrđena je u iznosu od 330 KM.

Izvor: