Vojnička kirija pojela 40,17 miliona maraka

Home

Vojnička kirija pojela 40,17 miliona maraka


Smještaj profesionalnih vojnih lica pod kapom Ministarstva odbrane BiH odnio je u proteklih pet godina vrtoglavnih 40,17 miliona maraka, a rukovodioci u tom sektoru se na obaziru na apele da preduzmu mjere kako bi ti izdaci bili smanjeni.

Iako je još prije nekoliko godina Ministarstvo odbrane upozoreno da mora racionalizovati ove troškove, oni su od 2012. do kraja 2016. porasli za milion maraka.

Sektor odbrane u kojem su najbrojnije Oružane snage BiH je apsolutni rekorder po potrošnji među institucijama BiH i raspolažu prosječnim godišnjim budžetom od oko 270 miliona maraka. Najviše novca odlazi na plate i naknade troškova zaposlenih, zbog čega ostaje skroman iznos novca za poboljšanje uslova boravka i ishrane u kasarnama.

Naknade za smještaj profesionalnih vojnih lica su regulisane odlukom Savjeta ministara BiH iz 2012. godine, a troškovi koji nastaju po tom osnovu su direktno u vezi sa razmještajem lica po lokacijama Oružanih snaga, tako da nisu fiksni na mjesečnom nivou. Pravo na tu mjesečnu naknadu imaju vojna lica pod uslovom da im je mjesto prebivališta udaljeno više od 80 kilometara od mjesta službe u Oružanim snagama ili Ministarstvu odbrane.

- Približan broj korisnika ove naknade je 3.000 mjesečno, a mjesečna izdvajanja za smještaj profesionalnih vojnih lica u prosjeku su 700.000 KM - kazali su u Ministarstvu odbrane.

Nisu, međutim, odgovorili na pitanja šta je urađeno na racionalizaciji troškova, niti da li trenutno rade na tome. Ignorisali su i pitanje kada bi to pitanje moglo da bude riješeno i koji bi bio najbolji način.

Na visoke izdatke na osnovu naknada za smještaj ukazali su i revizori, koji su u godišnjem izvještaju o glavnim nalazima za 2016. naglasili da je lani za te namjene potrošeno više od 8,3 miliona. Revizori su utvrdili da Ministarstvo odbrane troši 45 odsto novca svih institucija BiH koje isplaćuju naknadu za smještaj zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

- I Ministarstvo odbrane je ustvrdilo da su ti izdaci visoki i da smještaj vojnih lica u unajmljenim privatnim stanovima nije ekonomično rješenje. Iako je Ministarstvo odbrane više puta proteklih godina preduzimalo aktivnosti s ciljem racionalizacije ovih izdataka, njihov iznos nije značajnije mijenjan. Tokom 2013. godine preduzeli su konkretne aktivnosti da na nekoliko lokacija bude izvršena adaptacija objekata za smještaj, ali su tokom predstudijskih istraživanja utvrđeni određeni problemi - naglasili su revizori.

Kancelarija za reviziju institucija BiH je 2014. godine obavila reviziju učinka o temi "Smještaj aktivnih vojnih lica" koji je usvojio Parlament BiH. Dom naroda Parlamenta BiH je u junu 2015. godine zadužio Ministarstvo odbrane da u roku od 90 dana obavijesti Komisiju za finansije i budžet o planiranim i preduzetim aktivnostima na sprovođenju preporuka.

- U Ministarstvu odbrane BiH nisu preduzimane značajnije aktivnosti u vezi sa ovim pitanjem. Preporučujemo da što prije bude pristupljeno sistemskom rješavanju tog pitanja s ciljem racionalizacije troškova jer se radi o značajnom novcu koji se isplaćuje - naglasili su revizori.

Ranija revizija učinka je pokazala da potezi Ministarstva odbrane na iznalaženju ekonomičnijeg rješenja nisu bili adekvatni i efikasno sprovedeni. Revizori su tada naglasili da je, iako je Ministarstvo odbrane od 2006. godine preduzimalo aktivnosti s ciljem smanjenja izdataka za smještaj, izostalo jasno i sveobuhvatno opredjeljenje za ekonomičnija rješenja.

- Aktivnosti Ministarstva odbrane su najčešće završavane jednostavnim analizama bez jasnih i konkretnih opredjeljenja. U nekoliko navrata preduzimali su određene aktivnosti s ciljem da izdaci za smještaj budu smanjeni, ali nijedna nije dovedena do kraja i uglavnom su završavane na analizi stanja i potencijalnih mogućnosti - konstatovali su revizori još prije tri godine.

 

Plan

Ministarstvo odbrane BiH kreiralo je nacrt akcionog plana za sprovođenje srednjoročnog plana rada od 2018. do 2020. godine. Ključni cilj je, kažu u Ministarstvu odbrane, unapređenje operativne sposobnosti i spremnosti Oružanih snaga BiH i dostizanje međunarodnih standarda.

 

(Izvor: Avaz)

Objavio: Pet, 18/08/2017 - 17:01

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top