Vozači, oprez: Evo gdje danas vrebaju radari na putevima u BiH?!

Home

Vozači, oprez: Evo gdje danas vrebaju radari na putevima u BiH?!


Vozači, ukoliko danas putujete budite na oprezu.

Donosimo vam najavljene radarske kontrole na putevima u Bosni i Hercegovini.

NA PUTEVIMA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

Stacionarni radari

    M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
    M-17 Brankovići (općina Žepče)
    M-17 Misurići (općina Maglaj)
    M-17 Šije (općina Tešanj)

Nestacionarni radari

    PS Centar
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07. 2017. -

    PS CENTAR

    07:00 do 23:00 sati Crkvice

    PS Crkvice
    Najavljene radarske kontrole za 15.07.2017. -

    PS CRKVICE

    07:00 do 23:00 sati Crkvice

    PS Kakanj
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07. 2017. -

    PS KAKANJ

    10:00 do 11:00 sati R-445 V div.NOP-a
    17:00 do 18:00 sati R-466 Ćatići

    PS Tešanj
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07. 2017. -

    PS TEŠANJ

    16:00 do 18:00 sati lokalni put, Bukva
    18:00 do 20:00 sati lokalni put, Novo Selo
    18:00 do 20:00 sati M-17 Šije
    20:30 do 04:30 sati M-4 Jelah

    PS Breza
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07. 2017. -

    PS BREZA

    09:00 do 10:00 sati R-444 Potkraj
    12:00 do 13:00 sati lokalni put, Banjevac
    15:00 do 16:00 sati R-444 Šaš

    PS Maglaj
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07 .2017. -

    PS MAGLAJ

    10:00 do 11:30 sati R-465 Bakotić
    20:00 do 21:30 sati R-465 Omerdino Polje

    PS Žepče
    M-17 Najavljene radarske kontrole za 15.07.2017. -

    PS ŽEPČE

    10:30 do 14:30 sati M-17 Ograina
    15:00 do 19:00 sati M-17 Postojna

    PS Olovo
    M-18 Najavljene radarske kontrole za 15. 07. 2017. -

    PS OLOVO

    10:00 do 13:00 sati M-18 Olovske Luke
    13:00 do 16:00 sati M-18 Tuzlanska
    16:00 do 18:00 sati M-18 Bakići

NA PUTEVIMA U KANTONU SARAJEVO

Stacionarni radari

    Ulica Zmaja od Bosne, "Kampus"
    Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole
    Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje
    Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma
    M-17 Binježevo
    A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići
    Bulevar Meše Selimovića, Otoka
    Ulica Kurta Schorka, Dobrinja

Nestacionarni radari

    09:00 do 10:00 sati M-18 u mjestu Poturovići
    10:00 do 11:00 sati u ulici Ante Babića (X transferzala)
    11:00 do 12:00 sati u ulici Kurta Schorka
    21:00 do 23:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića (Nedžarići)
    21:30 do 23:00 sati u ulici Obala Kulina bana

NA PUTEVIMA U UNSKO-SANSKOM KANTONU

Stacionarni radari

    M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje)
    M-4.2 Cazin (Huremagići-kod BP "Euro Jet")
    M-4.2 Cazin (Kličić-kod supermarketa "Alinea")
    M-4.2 Cazin (Ćuprija-kod BP "Ina")
    M-4.2 Cazin (Ostrožac, kod škole)
    M-4.2 Bihać, ulica Dr.Irfana Ljubljankića
    M-5 Bihać, ulica Jablanska
    M-5 Bihać, naselje Jasika (kod restorana "Stari mlin")
    M-5 Ulica Hasan paše Predojevića, kod BP "Petrol Prođić
    M-5 Ulica Bedem, kod autobuskog stajališta
    M-5 Naselje Ripač, kod BP Energopetrol
    M-5 Bosanski Petrovac, kod BP Energopetrol
    M-5 Ključ, kod BP "Čavkunović"
    M-5 U naselju Pudin Han
    M-5 U naselju Velečevo
    M-14 Bihać, ulica Jablanska, kod marketa "Neli"
    M-14 Bihać, u naselju Kostela
    M-14 Bosanska Krupa, u naselju Ljusina
    M-14 Bosanska Krupa, u ulici Bihaćka
    M-14 Bosanska Krupa, u ulici Radnička
    M-15 Sanski Most, naselje Podbriježje, kod restorana "La Mirage"
    M-15 Sanski Most, u naselju Tomina, kod TC "Jasi Komerc"

NA PUTEVIMA U TUZLANSKOM KANTONU

Stacionarni radari

    M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera

Nestacionarni radari

    PS Zapad
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07.2017. -

    PU TUZLA - PS ZAPAD

    08:00 do 10:00 sati ulica XVIII Hrvatske brigade
    12:30 do 14:30 sati M-18 Brgule
    20:00 do 22:00 sati ulica Bosne Srebrene

    PS Doboj Istok
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07. 2017 -

    PS DOBOJ ISTOK

    11:00 do 12:30 sati M-4 Brijesnica Velika

    PS Gradačac
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07.2017. -

    PS GRADAČAC

    07:00 do 08:00 sati M-14.1 Mionica II
    12:00 do 13:00 sati R-460 Srnice D.
    17.00 do 19:00 sati M-1.9 Vučkovci

    PS Čelić
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07. 2017. -

    PS ČELIĆ

    08:15 do 09:00 sati R-458 Čelić-Brčko, „Cerici“ Čelić
    15:45 do 16:30 sati Brnjik, lokacija „Dom“

    PS Lukavac
    Najavljene radarske kontrole za 15.07.2017. -

    PS LUKAVAC

    05:45 do 06:45 sati M-4 Bistarac
    07:30 do 09:30 sati M-4 Dobošnica
    10:00 do 12:00 sati M-4 Azotara-Bijelo more
    12:15 do 14:30 sati M-4 Gnojnica
    15:15 do 17:00 sati M-4 BP Junuzović Kopex
    17:30 do 20:00 sati M-4 Gnojnica

    PS Sapna
    Najavljene radarske kontrole za 15.07.2017. -

    PS SAPNA

    11:00 do 13:00 sati Zvornik-Priboj, Sapna-Stara pijaca

NA PUTEVIMA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Stacionarni radari

    M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
    M-5 Vitez (kod Impregnacije)
    M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
    M-5.1 M-5.1 Brnjaci
    M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
    M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

Nestacionarni radari

    PS Travnik
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07.2017 -

    PS TRAVNIK

    07:00 do 08:45 sati Nova Bila
    10:00 do 11:00 sati Turbe (Karaulska cesta)
    11:30 do 13:00 sati Dolac na Lašvi
    13:30 do 14:30 sati M-5 ulica Šehida
    16:30 do 18:00 sati Kalibunar (ABA)

    PS Fojnica
    Najavljene radarske kontrole za 15.07.2017. -

    PS FOJNICA

    09:00 do 10:30 sati Nadbare
    13:30 do 15:00 sati Lužine

    PS Bugojno
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07. 2017. -

    PS BUGOJNO

    08:00 do 09:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
    10:00 do 11:30 sati ulica Armije BiH
    12:00 do 13:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi

    PS Donji Vakuf
    Najavljene radarske kontrole za 15.07.2017. -

    PS DONJI VAKUF

    08:00 do 09:30 sati 14.septembar
    11:00 do 12:30 sati Oborci
    13:30 do 15:00 sati Npva Travnička

    PS Gornji Vakuf
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07. 2017. -

    PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

    11:00 do 12:30 sati Voljevac (put za Pridvorce)
    16:00 do 17:30 sati Duratbegović Dolac

    PS Kreševo
    Najavljene radarske kontrole za 15.07.2017. -

    PS KREŠEVO

    10:30 do 12:30 sati Polje
    14:30 do 16:30 sati Tomići

    PS Novi Travnik
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07. 2017. -

    PS NOVI TRAVNIK

    07:30 do 09:00 sati R-439 Opara, OŠ
    10:00 do 11:30 sati M-16.4 Vodovod, OŠ

NA PUTEVIMA U ZAPADNO-HERCEGOVAČKOM KANTONU

Stacionarni radari

    M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude)
    M-6 Ulica dr.Franje Tuđmana, Grude
    M-6 Prispa, Grude
    M-6 Klobuk, skretanje za osnovnu školu
    M-6 Vitina, pored osnovne škole
    M-6 Donji Radišići (pored autopraonice "Medić")
    M-6 Studenci, pored osnovne škole
    M-6.1 Dobrič, općina Široki Brijeg
    M-6.1 Rastovača, općina Posušje
    M-6.1 Kočerin, kod osnovne škole
    M-6.1 Trn, kod mosta na rijeci Ugrovači
    M-6.1 Knešpolje, kod svadbenog salona "Sunce"

NA PUTEVIMA U KANTONU 10

Stacionarni radari

    M-6.1 Kolo, općina Tomislavgrad
    M-6.1 Suhača, općina Livno
    M-14.2 Ulica Jole Marića, općina Drvar
    M-15 Izlaz iz mjesta Blažuj, općina Tomislavgrad
    M-15 Ulica Gorička, općina Livno
    M-16 Kupres
    M-16 Livno

Nestacionarni radari

    Specijalne postrojbe prometne policije
    Najavljene radarske kontrole za 15.07.2017. -

    SPPP

    08:30 do 14:00 sati Livno-Bosansko Grahovo-Drvar
    22:30 do 03:30 sati Livno-Tomislavgrad-Studena Vrila

NA PUTEVIMA U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU

Stacionarni radari

    M-20 U Goraždu (kod Donjeg mosta)
    U Goraždu, u ulici 31.Drinske brigade (kod trafo stanice)

NA PUTEVIMA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU

Stacionarni radari

    Ulica Kralja Tomislava, Mostar
    NGM, Mostar

Nestacionarni radari

    PU Čapljina
    Najavljene radarske kontrole za 15. 07.2017. -

    PU ČAPLJINA

    08:30 do 12.00 sati M-17/3 Stari Neum-Papratnica
    13:00 do 15:00 sati M-2 Neum JTC

NA PUTEVIMA U POSAVINI

Stacionarni radari

    M-1.8 Orašje (kod tržnog centra "Bingo")

BRČKO DISTRIKT

Stacionarni radari

    Brčko-Lončari, ulica Dejtonska
    Brčko-Bijeljina, ulica Bijeljinska
    Brčko-Čelić, ulica Nikole Tesle
    Brčko-Cerik, "Malezijski put"

Nestacionarni radari

    09:00 do 12:00 sati Brezovo Polje-Trnjaci
    13:00 do 16:00 sati Dubrave-Cerik-pijaca „Arizona“
    20:00 do 22:00 sati Grčica-Potočari

(BIHAMK)

 

(Izvor:Avaz.ba)

Tagovi
Objavio: Sat, 15/07/2017 - 12:01

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top