Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo Rješenje o pritvoru načelniku Fikretu Abdiću: Rješenje poslano na ponovno odlučivanje

asd
Vrhovni sud Federacije BiH je dana 29.07.2020. godine ukinuo Rješenje o pritvoru načelniku Fikretu Abdiću i uvažio žalbu advokata Hamdije Veladžića, te je isto poslano na ponovno odlučivanje, saopćeno je iz Kabineta Općinskog načelnika.

O ishodu prethodno navedenog, građani će biti blagovremeno obaviješteni.

Također, Kabinet Općinskog načelnika pokrenuće postupak za usvajanje budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu na temelju presude Ustavnog suda FBIH, a u skladu sa Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

U tom cilju biti će stavljena van snage Naredba Općinskog načelnika da bi se ova procedura pravilno provela.

Izvor: