fbpx Nezavisni blok: Vrijeme je za politiku koja svima omogućava jednak pristup liječenju

Nezavisni blok: Vrijeme je za politiku koja svima omogućava jednak pristup liječenju

Home

Nezavisni blok: Vrijeme je za politiku koja svima omogućava jednak pristup liječenju

Sokolović

U BiH, prema posljednjim podacima, broj oboljelih od karcinoma je za pet godina porastao sa 56,0 na 73,5 na 10.000 stanovnika. Značajno je da se cjelokupan broj odnosi na pojavu karcinoma kod radno sposobnih-aktivnih osoba, starosti 20-64 godine. U 2016. godini broj oboljelih je bio 16.214, dok je od malignih bolesti umrlo 4.516 osoba a u većini slučajeva oboljeli nisu u prilici sami da snose troškove liječenja, bilo u BiH, ili u inostranstvu, kao i da nabave neophodnu terapiju.

Kada je u pitanju akciza na duhan i duhanske proizvode, ona se svake godine povećava, kako bi dostigla propisanu akcizu, tj. u konačnici maloprodajnu cijenu jedne kutije cigareta, kako je to i EU. Razlozi su uglavnom preventivne prirode, jer se visokom cijenom želi smanjiti potrošnja i upotreba duhanskih proizvoda, zbog štetnosti istih po zdravlje. Sa druge strane, država time ubire značajna finansijska sredstva, kojima bi uz preventivnu svrhu, mogla unaprijediti dodatno i zdravstveni sistem u cjelini. Prema posljednjim izmjenama, uveden je moratorij na tri godine za godišnje povećanje akciza na duhan i duhanske proizvode.

U narednoj tabeli su prikazani podaci o prikupljenim akcizama na duhan i duhanske proizvode od 2009. godine. Prema ovim podacima, prikupljeno je više od 6.4 milijarde KM samo po osnovu ovih akciza.

Činjenica je da, ne ulazeći u visinu akcize, kao ekonomskog problema, 840 miliona KM, koliko je prikupljeno u 2017. godini, nije vraćeno u zdravstveni sistem, već je upotrebljeno za finansiranje raznih budžetskih rashoda. Značajna finansijska sredstva se prikupe i po osnovu akcize na alkoholna pića, što čini iznos približan 1 milijardi KM, samo po osnovu duhana i alkohola. Planskim usmjeravanjem sredstava, što bi i trebala biti primarna svrha, zdravstveni sektor u cijeloj državi bi dobio značajni i dodatni izvor finansijskih sredstava, za unapređenje dijagnostike, uslova rada, ali i finansiranje lijećenja teških bolesti kroz poseban fond.

Ova Inicijativaje proizvod Stručnog savjeta za zdravstvo pri Nezavisnom bloku na čelu sa dr. Kemalom Dizdarevićem, i uputili smo je u parlamentarnu proceduru prošle sedmice jer smatramo da je krajnje vrijeme da se uvede praksa u kojoj bi se omogućilo namjensko usmjeravanje od 5%, ukupnog prikupljenog godišnjeg iznosa po osnovu akciza na duhan i duhanske proizvode, prema Fondu solidarnosti FBiH, Fondu solidarnosti RS te ekvivalentno nadležnoj instituciji u Brčko Distriktu sa izričito ekvivalentnom namjenom onoj koju ima Fond solidarnosti FBiH i RS, prema metodologiji raspodjele na osnovu krajnje potrošnje, u svrhu da se unaprijedi zdravstveni sistem u cjelini u BiH i pomogne teško oboljelim osobama.Nije razumno da se godišnje prikupi oko jedne milijarde KM, po osnovu akciza na duhan i pića, a da se ništa od tog iznosa namjenski ne vraća u zdravstveni sistem, a to bi trebala biti primarno funkcija akciza, već se usmjerava nenamjenski za plate administracije, kupovinu automobila ili službena putovanja.

Oboljeli građani moraju imati jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i ne čekati mjesecima na preglede i općenitu zdravstvenu pomoć a to se primarno osjeti u slučajevima teških oboljenja gdje su ljudi prepušteni milosti humanitarnih akcija i skupljanja novca za potrebe liječenja, umjesto da država omogući aparat za pomoć i subvenciju troškova takvih liječenja. „ – izjavio je Salko Sokolović, predsjedavajući Kluba poslanika Nezavisni blok u Parlamentu BiH.

 

“ Činjenica, da je nevjerovatnihnekolikomilijardi KM skupljenoodakcizanaduhan u proteklihdesetakgodinai da je tajnovacfaktičkiuzetizdžepovagrađanaibez njihovogodobrenjapreliven u održavanje stare političkeklase, oličene u etnonacionalnimoligarhijamakojevladajuparazitirajući, trebabitidovoljanpodsticajzasmislenuakcijuotporaistvaranjeuslova da se takveokolnostipromijene a nosiociparazitskevlastiuklone. Tikojisunamskoro pa neprimijetnootelimilijarde se liječe u inostranstvukoristećijavnefondovekaoizvorfinansiranjaštoobjašnjavazaštonisuspremninovaculožiti u zdravstvenisistem. Jakozdravstvoimpliciraikvalitetneliječnikeizdravstveneradnike. Miželimo da se našnovac od akcizanaduhandjelimičnousmjeri u zdravstvenisistemnatransparentannačin, jer je to dobra osnovazapodizanjekvalitetazdravstvenihusluga." – izjavio je dr. Kemal Dizdarević, članPredsjedništvaNezavisnogbloka.

 

 

(Press služba Nezavisnog bloka)

Objavio: Pet, 27/07/2018 - 12:06
Back to top