VSTV traži sredstva za plate sudija i tužilaca koji rade na ratnim zločinima

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) ponovo poziva predstavnike izvršne i zakonodavne organe vlasti da u okviru budžeta za 2019. godinu odobre dovoljna sredstva u budžetima pravosudnih institucija za obezbjeđenje plata i naknada tužilaca i sudija koji se trenutno finansiraju u okviru Projekta IPA 2013 državnog paketa pomoći, piše N1 BiH.

"Želimo da informišemo javnost da je u toku završna faza implementacije projekta 'Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH' koji se finansira uz podršku Evropske unije u okviru navedenog Projekta. Temeljem Ugovora o grantu, Evropska unija je u proteklom periodu obezbijedila značajna sredstva namijenjena za finansiranje ljudskih kapaciteta i materijalnih troškova za procesuiranje predmeta ratnih zločina u okviru 15 tužilaštava i osam sudova u Bosni i Hercegovini. Tokom implementacije projekta imenovan je 21 tužilac i sudija čije su se plate i naknade u proteklih pet godina finansirale iz donatorskih IPA sredstava. Pored tužilaca i sudija, iz projektnih sredstava je finansirano i 114 pozicija pratećeg netužilačkog i nesudskog osoblja", navodi se u saopštenju.

Kako je planirano da projekat bude finaliziran tokom 2019. godine, te da u narednim fazama projekta nije predviđeno finansiranje plata tužilaca i sudija, nego isključivo pratećeg osoblja, VSTV BiH je u više navrata pozivao nadležna ministarstva finansija i pravde u Bosni i Hercegovini da prilikom pripreme budžeta za 2019. godinu imaju u vidu da finansiranje plata i naknada navedenih tužilaca i sudija treba da bude preuzeto i osigurano u okvirima redovnih budžeta pravosudnih institucija, navode u saopštenju.

"Nažalost, moramo konstatovati da naši pozivi nisu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja budžeta na nekim od nivoa vlasti, pa želimo da izrazimo zabrinutost činjenicom da odobrenim budžetom pravosudnih institucija za 2019. godinu u Republici Srpskoj nisu obezbjeđena dovoljna sredstva kako bi bilo preuzeto finansiranje plata svih tužilaca i sudija iz redovnog budžeta institucija", stoji u obavijesti medijima.

VSTV naglašava da u javnosti često imaju proklamovanu podršku radu pravosuđa, posebno tužilaštvima od strane izvršnih vlasti u Bosni i Hercegovini, a da s druge strane ta podrška nije uvijek praćena adekvatnom finansijskom podrškom u smislu obezbjeđenja potrebnih resursa.

Izvor: