Za 26 odsto povećan broj zabrana ulaska strancima u BiH

PRIJELAZ
Granična policija BiH u prošloj godini registrovala je 2.342 stranca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH na osnovu Zakona o strancima, što je u odnosu na godinu ranije više za 489 lica ili 26,39 odsto, rekao je Srni načelnik kabineta direktora Granične policije BiH Radiša Samardžija.

Prema njegovim riječima, u prošloj godini ulazak je odbijen za državljane 69 zemalja i tri lica koja imaju status izbjeglica prema Konvencija iz 1951.

On je precizirao da je na granici između BiH i Hrvatske odbijen ulazak za 679 stranaca, na granici sa Srbijom 545 i sa Crnom Gorom za 491 stranca.

Ulazak u BiH odbijen je zbog nemogućnosti dokazivanja svrhe boravka za 859 lica ili 36,68 odsto, zbog neposjedovanja vize ili odobrenja boravka propisanog Zakonom za 568 ili 24,25 odsto, te zbog neposjedovanja važeće putne isprave za 430 ili 18,36 odsto, kao i neposjedovanja dovoljno sredstava za izdržavanje za 290 ili 12,38 odsto.

Razlozi za odbijanje ulaska u BiH bili su i poništena ili ukinuta viza na ulasku u BiH za 101 lice ili 4,31 odsto, zabrana ulaska u BiH za 32 ili 1,37 odsto, falsifikovana putna isprava za 17 ili 0,73 odsto, prijetnja bezbjednosti za 16 ili 0,68 odsto, zbog boravka dužeg od 90 dana za 16 ili 0,68 odsto.

Ulazak je odbijen za četiri lica /0,17 odsto/ evidentirana kao prestupnika, zbog falsifikovane vize ili dozvole boravka za četiri ili 0,17 odsto, te neposjedovanja radne dozvole za tri ili 0,13 odsto.

Ulaz je odbijen je i jednom maloljetnom licu ili 0,04 odsto i jednom licu /0,04 odsto/ bez vize susjedne države.

- U BiH je odbijen ulazak za 65 lica iz Hrvatske, za 41 iz Srbije i 20 Crne Gore, što ukupno iznosi 5,38 odsto od broja odbijenih ulazaka u BiH - naveo je Samardžija.

On je dodao da je najviše odbijenih ulazaka bilo za državljane Turske 1.069, nosilaca putne isprave sa oznakom samoproglašenog Kosova 618, Albanije 48, Kine 37.

Izvor: