Zaduženost BiH iznosi više od 12 milijardi KM

.
Na sjednici Vijeće ministara BiH je navedeno da učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2020. godini iznosi 35,08 posto, što BiH svrstava u red najmanje zaduženih zemalja u regionu.

SARAJEVO, 8. aprila - Stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine 31. decembra 2020. godine iznosilo je 12 milijardi 154,56 miliona KM. Spoljni dug iznosi 8 milijardi i 662,66 miliona KM ili 71,27 posto, a unutrašnji 3 milijarde i 491,90 miliona KM ili 28,73 posto, navodi se u Informaciji Ministarstva finansija i trezora BiH koju je na današnjoj sjednici usvojilo Vijeće ministara BiH.

 

“U odnosu na 31. decembar 2019. godine, javni dug se povećao za 943,32 miliona KM ili 8,41 posto. Spoljni dug se povećao za 519,89 miliona KM ili 6,38 posto, a unutrašnji dug za 423,43 miliona KM ili 13,80 posto. U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,14 posto, Republika Srpska sa 47,91 posto, institucije BiH sa 0,52 posto, a Distrikt Brčko sa 0,44 posto”, navodi se u saopštenju iz Vijeća ministara BiH.

 

BiH među najmanje zaduženim zemljama

 

Dodaje se da učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2020. godini iznosi 35,08 posto, što BiH svrstava u red najmanje zaduženih zemalja u regionu.

 

“Vijeće ministara BiH, sa pet glasova za i tri protiv, nije postigao konsenzus u vezi sa donošenjem odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica Evropske unije”, navodi se u saopštenju. Dodaje se da će se o ovoj odluci Vijeće ministara izjašnjavati u drugom krugu glasanja.

 

Danas je usvojen i Izvještaj o radu Koordinacionog tijela, Ekspertskog tima i Pravnog tima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac, Trgovska gora, opština Dvor, Republika Hrvatska.

 

“Uzimajući u obzir novonastalu situaciju sa učestalim zemljotresima u Republici Hrvatskoj, Vijeće ministara BiH je zadužio Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da pripremi prijedlog odluke kojom bi u Ekspertski tim bili uključeni i stručnjaci za regionalnu geologiju, zemljotrese i seizmička ispitivanja, za hidrotehniku, kao i procjenu uticaja ili i uključivanje aktiviste nevladine organizacije ‘Grin tim'”, navodi se u saopštenju.

 

Riešavanje otvorenih pitanja sa Hrvatskom

 

Osim toga, zaduženo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH da putem svoje diplomatsko-konzularne mreže, a uz stručnu podršku Koordinacionog tijela, Pravnog i Ekspertnog tima, aktivno radi na intenziviranju i unapređenju saradnje s relevantnim stručnim i političkim predstavnicima iz Republike Hrvatske koji su uključeni u izgradnju spornog odlagališta, sve s ciljem razmjene informacija, kao i relevantne dokumentacije neophodne za rad Ekspertnog i Pravnog tima.

 

“Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, a posebno Direkcijom za evropske integracije intenzivira kontakte sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u BiH, kao i predstavnicima Evropske komisije s ciljem njihovog aktivnog učešća u procesima vršenja potrebne koordinacije kojima će se pružiti pomoć predstavnicima Pravnog i Ekspertnog tima u efikasnom obavljanju ranije definisanih zadataka”, dodaje se u saopštenju.

Izvor: