Započeli geotehnički istražni radovi na Sahat kuli unutar Starog grada Ostrožac (FOTO)

Home

Započeli geotehnički istražni radovi na Sahat kuli unutar Starog grada Ostrožac (FOTO)


Jutros su predstavnici firme „Ecoplan“ iz Mostara i njihovog podizvođača radova firme „Geofilipović“ iz Kreševa, započeli radove geotehničkog ispitivanja kod Sahat kule u okviru nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac. Ove radnje predstavljaju osnovu za izradu Geomehaničkog eleborata koji će konačno biti sastavni dio Glavnog i izvedbenog projekta hitnih mjera sanacije, zaštite i konzervacije na dvorcu Lotara Berksa, a kojeg također radi firma Ecoplan.

Projekat provodi Grad Cazin u saradnji sa JU „Kulturni centar“ Cazin, na osnovu međusobno potpisanog sporazma o zajedničkom finansiranju pomenutog projekta. Vrijednost projekta iznosi 45.500,00 KM, od čega 15.000,00 izdavaja Kulturni centar, a ostatak sredstava Grad Cazin. Cjelokupni izos sredstava je obezbijeđen kroz projektne aplikacije partnera prema višim nivoima vlasti.

Ugovor koji je Grad Cazin potpisao sa firmom Ecoplan još u julu ove godine predviđa 180 dana za realizaciju cjelokupnog projekta.

OSTROZAC 1

Da bi realizacija planiranog bila u skladu sa zakonom i propisima struke, posebno u oblasti zaštite nacionalnih spomenika, angažovano je preduzeće „Interprojekt“ čiji će predstavnici nadzirati radove geotehničkog ispitivanja i uraditi reviziju konačnog geotehničkog elaborata. Ova firma je u ranijem periodu bila i nosilac izrade „Plana i programa geomehaničkih - geotehničkih i srodnih radova vezanih za Stari grad Ostrožac.

Prema riječima uposlenika gradske Službe za upravljanje razvojem, koja je nosilac projekta, u narednim danima planirane su aktivnosti čišćenja bršljena i ostalog rastinja sa zidova dvorca, Sahat kule i pripadajućih bedema, u cilju identifikacije stepena oštećenja i ispravnog planiranja daljih mjera sanacije.

Radove su danas obišli i čelni ljudi Grada Cazina i JU „Kulturni centar“.

 

(Izvor: Kulturni Centar Cazin)

Topic
Objavio: Wed, 04/10/2017 - 14:17

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top