Zasjedalo Gradsko vijeće u Bihaću: Usvojene izmjene Statuta grada

-

 

Kada je u pitanju koncesioni ugovor za eksploataciju gipsa, kao tačka u dnevnom redu koja je povučena nakon diskusije o istoj, vijećnici iz opozicije su između ostalog izrazili da je cijena veoma niska u odnosu na područje obuhvata površinskog kopa…

Na 25. redovnoj sjednici GV Bihać usvojene su izmjene Statuta Grada, potvrđeni rezultati ponovljenih izbora za MZ Mali Lug kao i vizija razvoja svih mjesnih zajednica. Međutim, iz dnevnog reda povučena je tačka o davanju saglasnosti za  produženje koncesionog ugovora za eksploataciju gipsa u Kulen Vakufu.

Iako ove ugovore kao i cijenu za eksploataciju određuje Kanton, a ne Grad, vijećnici opozicije usprotivili su se produženju ugovora zbog, kako su naveli, preniske cijene za vađenje ovog minerala. Ono što traže je veća vidljivost u njenom  formiranju  te opravdanost zašto bi se ovo prirodno bogatstvo koristilo za premalu naknadu.

Izvor: