Zatraženo izmještanje migranata iz Velike Kladuše u Hadžiće kod Sarajeva

Nakon sjednice Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona, od Međunarodne organizacije za migracije (IOM) zatraženo je da se migranti smješteni u hali Miral u Velikoj Kladuši, u roku od 15 dana, premjeste u prihvatni centar Ušivak u Hadžićima, prenosi Klix.ba.

Na danas (05. novembar) održanom sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantonarazmatrana je aktuelna situacija proteklih osam dana te analizirano trenutno stanje u svim segmentima, posebno sa aspekta sigurnosne i zdravstvene situacije.

 

Operativna grupa, kako je rečeno iz Vlade USK, na temelju razmatranih podataka je konstatovala da je situacija dovedena do zadovoljavajućeg stanja, ali da i dalje postoji potreba za pojačanim nadzorom migrantskog vala i kontrolisanja priliva broja ilegalnih migranata, prije svega iz sigurnosnih i zdravstveno-epidemioloških razloga. Stoga je Operativna grupa donijela zaključak da se od policijskih agencija svih nivoa vlasti zahtijeva da, u okviru svojih nadležnosti, i dalje vrše pojačanu i stalnu kontrolu svih prevoznih sredstava koja idu u pravcu Unsko-sanskog kantona radi kontrolisanja priliva migranata.

Kako prenosi Klix.ba, od Međunarodne organizacije za migracije (IOM) zatraženo je da hitno organizuje rad zaštitarskih službi unutar prihvatnih centara kojima upravlja, kao i uspostavljanje kućnog reda za migrante smještene u prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona. “Zahtijeva se, da u skladu sa dogovorom tokom aktivnosti deblokade graničnog prelaza Maljevac, IOM u roku od 15 dana, migrante smještene u hali Miral u velikoj Kladuši zbrine u prihvatni centar Ušivak u Hadžićima”, istaknuto je iz Operativne grupe.

Također su napomenuli da se zabranjuje uspostavljanje novih prihvatnih centara na području Unsko-sanskog kantona od strane međunarodnih organizacija, bez prethodno dobijene saglasnosti lokalne vlasti i obavještavanja Operativne grupe. Od UNHCR-a su zatražili poštivanje obaveza po potpisanim sporazumima sa zdravstvenim ustanovama.

Premijera USK, policijskog komesara MUP-a USK i gradonačelnika Bihaća Operativna grupa je zadužila da ubuduće preuzimaju obavezu zakazivanja sastanaka sa nadležnim predstavnicima Vijeća ministara BiH radi preciziranja daljih koordiniranih aktivnosti na rješavanju problema migrantske krize.