Zaustaviti zapošljavanje bez konkursa u javnom sektoru

Home

Zaustaviti zapošljavanje bez konkursa u javnom sektoru


Pitanje provođenja javnih konkursa prilikom zapošljavanja jedno je od kritičnih u procesu zapošljavanja u javnoj upravi – rečeno ja na Forumu “Transparentno i meritorno zapošljavanje za kvalitetniju javnu upravu”, koji su jučer u Sarajevu organizirali Centri civilnih inicijativa (CCI) i Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini (TIBiH).

Forum je organiziran s ciljem pravljenja presjeka dosadašnjeg toka reforme javne uprave u BiH te pružanja podrške donošenju reformskih zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti.

Na forumu je također konstatirano postojanje mnogo manjkavosti po pitanju provođenja javnih konkursa je pri zapošljavanju državnih službenika, ali je taj proces daleko neuređeniji i netransparetniji u ostatku javnog sektora, odnosno van državne službe u šta spadaju vanbudžetski fondovi, javna preduzeća…

Tu radi više od 80 posto zaposlenih u javnoj upravi, a o načinu izbora komisije za zapošljavanje, transparentnosti procesa, kompetencijama i nezavisnosti komisije, odlučuje rukovodni kadar organa koji zapošljava kroz različite vrste podzakonskih akata, što nije dobra praksa, također je jedan od zaključaka foruma.

– Svrha jučerašnjeg foruma je da pokrene izradu Uredbe koja će, između ostalog, detaljno propisati postupak raspisivanja i provođenja javnih konkursa kako bi se osigurala potpuna transparentnost, imenovanja i zapošljavanja najboljih kandidata. To će biti prvi veliki iskorak u reformi javne uprave – rekao je program menadžer CCI-a Adis Arapović tokom foruma.

TIBiH kroz svoj Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije već nekoliko godina najviše dobija prijave građana koje se odnose na razne vrste nepravilnosti u procesima zapošljavanja u javnom sektoru.

Građani obično prigovaraju da postoji nedostatak transparetnosti i jasnih kriterijuma, čak i tamo gdje je predviđen institut javne konkurencije.

Jedan broj prijava se redovno odnosi na javna preduzeća i to su obično prijave u kojim se ističe kako uopće ne postoji obaveza sprovođenja konkursne procedure.

Zapošljavanje u javnom sektoru, zasnovano na univerzalnim principima javne konkurencije i meritornosti, prepoznato je u javnosti kao pitanje od najvećeg interesa.

A zadatak kreatora propisa je da na principima ravnopravnosti, fer i pravične konkurencije urede sve propise koji regulišu to pitanje, zaključak je iz nalaza i istraživanja koje sprovodi TIBiH, saopćeno je iz CCI.

 

(Izvor: FENA)

Objavio: Sat, 06/05/2017 - 06:44

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top