Informacije o proizvodima koje možete i koje ne smijete prenositi preko granice s R Hrvatskom

pls

U cilju informisanja građana koji posebno u jeku turističke sezone učestalo prelaze  granicu na ulasku/izlasku Republike Hrvatske/Evropske unije  i Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija R Hrvatske, Carinska uprava, objavilo je Informativne letke u kojima detaljno pojašnjava carinska pravila, ograničenja i oslobođenja koja se primjenjuju pri provedbi mjera carinskog nadzora na granici.

Informativnim letcima detaljno je pojašnjeno koje proivode biljnog i životinjskog porijekla je zabranjeno prenositi preko granice, a koje i u kojim količinama je dozvoljeno prenijeti.

Tako je, kako se navodi, potpuno zabranjeno prenositi meso i mesne proizvode, mlijeko i mliječne proizvode (sirovo meso, paštete, salame, vrhnje, sir, maslac i sl.). Dječiju hranu, mlijeko u prahu i druge proizvode poput meda i jaja moguće je prenijeti u količini do po 2 kg.

Većinu povrća, voća i bilja je dopušteno prenositi, ali uz obavezno podnošenje fitosanitarnog certifikata koje je izdalo nadležno tijelo zemlje porijekla.

Izvor: