Ako kupac i prodavač budu iskreni i prikažu stvarno stanje robe, Allah će im dati berićet u trgovini

pijaca
Autor: Husejn b. Abdulaziz Alu-šejh


Allah Uzvišeni, u prijevodu značenja, kaže: ”Teško onima koji pri mjerenju zakidaju!” (El-Mutaffifun, 1.) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi sellam, nakon što je otkrio da je jedan trgovac sakrio pokislu pšenicu u donji dio vreće, rekao je: ”Ko nas vara, nije od nas.”

Ovaj, a i mnogi drugi hadisi koji govore da oni koji varaju neće ući u Džennet, naveli su učenjake da prevaru svrstaju u velike grijehe. Posmatrajući današnje društvo, primijetit ćemo prisustvo prevare u međuljudskim odnosima. Praktično je nemoguće spomenuti sve oblike prevare sa kojima se možemo susresti, međutim postoje stvari koje su zajedničke za dobar dio njih. Jedna od tih karakteristika jeste prikrivanje pravog stanja robe, bez obzira da li se radilo o skrivanju mahane, falsificiranju količine, porijekla, prikazivanju lažnog stanja isticanjem dobre strane robe, a prikrivanjem loše i drugo.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Kupac i prodavač imaju slobodu izbora dok se ne rastanu. Ako budu iskreni i prikažu stvarno stanje (robe), Allah će im dati berićet u trgovini, a ako zataje mahanu i lažno predstave robu, bit će im uskraćen berićet.” Muttefekun alejhi. Drugi eklatantan primjer ružnog ophođenja muslimana jednih sa drugima jeste lažno zaklinjanje u trgovini i hvaljenje vlastite robe.

Ružnije od toga jeste kada čovjek hvali robu drugog i podiže njenu cijenu, ali ne želi da je kupi nego da obmane drugoga kako bi je ovaj kupio po većoj cijeni nego što ta roba vrijedi. Slično ovome jeste iskorištavanje kupčevog nepoznavanja stvarne vrijednosti robe. Kako bi se izbjegle ovakve stvari, Allahov Poslanik, sllallahu alejhi ve sellem, dozvoljavao je, pa čak i oporučivao nekim ashabima, kojima se dešavalo da često budu prevareni u trgovini, da pri zaključivanju ugovora, uvjetuju slobodu izbora ukoliko se desi prevara. Česti su slučajevi prevare prilikom ugradnje građevinskog materijala, popravke i ugradnje dijelova za automobile, te druge mašine i uređaje. Musliman koji se boji Allaha mora biti što dalje od ovakvog ponašanja. Štaviše, on se mora boriti protiv toga i potraživati svoja prava koja su mu tim putem uskraćena.

Izvor: