Osobine Allahovih evlija (odabranih robova)

evlija

Hafiz Šemsuddin ez-Zehebi, rhm, kaže:

“Osobine Allahovih evlija (odabranih robova) su sljedeće:

✔ opreznost u ishrani,
✔ bogobojaznost u govoru,
✔ čuvanje jezika,
✔ učestalo činjenje zikra,
✔ udaljavanje od bespotrebnog miješanja sa običnim narodom,
✔ plakanje radi svojih grijeha,
✔ razgovijetno i melodično učenje Kur’ana uz razmišljanje,
✔ preziranje i kuđenje svoje duše radi nepokornosti Allahu,
✔ mnoštvo dobrovoljnog posta,
✔ ustrajavanje u noćnom namazu,
✔ poniznost prema muslimanima,
✔ održavanje rodbinskih veza,
✔ velikodušnost,
✔ obveseljavanje drugih,
✔ udjeljivanje sadake u neimaštini,
✔ riječ istine, pa makar bila gorka, uz blagost i smirenost,
✔ opraštanje drugima,
✔ udaljavanje od neznalica,
✔ stražarenje na Allahovom putu,
✔ borba protiv neprijatelja,
✔ obavljanje hadždža,
✔ povremeno uživanje u lijepim (halal) blagodatima,
✔ mnoštvo istigfara.”

(Sijeru e’alamin-nubela, 12/90)

Izvor: