Ukratko šta trebaš znati o Džumi-namazu

.

Vrijednost dana petka

Petak ima mnoge vrijednosti na koje nam ukazuju vjerodostojni hadisi, neke od njih su:

Petak je najbolji dan u kojem je sunce izašlo.

Jevreji i Kršćani su nakon vjernika, nama pripada Petak, a njima Subota i Nedjelja.

Propis Džume-namaza

Džuma-namaz je obavezan svakom pojedincu.
Konsenzus učenjaka je po ovom pitanju prenio: El-Kāsāni, Ibn-Kudāme, Ibn-Tejmijje i Ibnul-Kajjim.

Kome je obavezna džuma-namaz?

Džuma-namaz je obavezan svim muškarcima koji su slobodni (nisu zarobljeni), punoljetni, koji su kod kuće (nisu putnici), i onima koji opravdanja nemaju za izostanak sa džume.
Ovo je stav većine mezheba: Malikija, Šafija, Hanbelija, Ebu-Jusufa od Hanefija i Davuda Ez-Zāhirija.

Propis džume-namaza onome ko ne čuje ezan u svom mjestu?

Obavezan je džuma-namaz svima koji se nalaze u jednom mjestu (gradu), čak bio na njegovoj periferiji, mora se odazvati i klanjati džumu-namaz.
Konsenzus učenjaka je po tom pitanju prenio: Ibn-Rušd, Ibn-Bettal, Ibn-Redžeb i drugi.

Propis džume-namaza za imamom griješnikom ili novotarom?

 

Obavezan je odlazak na džuma-namaz, svejedno bio onaj koji je uspostavio na sunnetu ili novotar, bio pravedan ili bio griješnik.
Konsenzus učenjaka je po ovom pitanju prenio: Ibn-Kudāme, En-Nevevi, i Eš-Ševkāni, a Ibn-Tejmijje ga prenosi od većine prijašnjih i potonjih učenjaka.

Ko nije obavezan klanjati Džumu-namaz?

1  Žena

Nije obavezan džuma-namaz ženama.
Konsenzus učenjaka je po ovom pitanju prenio: Ibnul-Munzir, El-Hattābi, Ibn-Bettāl i Ibn-Kudāme.

2  Rob

 

Nije obavezan džuma-namaz robovima.
Ovo je stav četiri mezheba i većine uleme.

3 – Dijete

Da li je dozvoljeno putniku da predvodi Džuma-namaz?

Dozvoljeno je putniku da predvodi Džuma-namaz.
Ovo je stav Hanefijskog i Šafijskog mezheba. Odabrao ga je i Ibn-Hazm, Ibn-Usejmin i Stalna komisija za fetve u KSA.

 

Foto:N-UM

Izvor: