Posted by: Mirela
0 comments
20 Oct

Nadzorni odbor KJKP “Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo, na sjednici koju je održao danas imenovao je nove vršioce dužnosti izvršnih direktora preduzeća.

Na mjesto v.d. izvršnog direktora za vodovodni sistem imenovan je Bakal Salhudin, dipl.ing.mašinstva. 

Na mjesto v.d. izvršnog direktora za kanalizacioni sistem, imenovan je Nihad Žilić, dipl.ing.građevine.

Nadzorni odbor KJKP “Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo, na sjednici koju je održao danas imenovao je nove vršioce dužnosti izvršnih direktora preduzeća.

Na mjesto v.d. izvršnog direktora za vodovodni sistem imenovan je Bakal Salhudin, dipl.ing.mašinstva. 

Na mjesto v.d. izvršnog direktora za kanalizacioni sistem, imenovan je Nihad Žilić, dipl.ing.građevine.

0 comments
31 May

U Vladi USK-a su zabrinuti podacima o povećanju troškova za plate u obrazovnom sektoru. Iako se često spominje kako je na našem kantonu zadnjih godina prisutno raseljavanje stanovništva i kako je u školskim klupama sve manje učenika, podaci o povećanom broju zaposlenih u obrazovnom sistemu na teret kantonalnog budžeta, zabrinjavaju Vladu.

U Vladi USK-a su zabrinuti podacima o povećanju troškova za plate u obrazovnom sektoru. Iako se često spominje kako je na našem kantonu zadnjih godina prisutno raseljavanje stanovništva i kako je u školskim klupama sve manje učenika, podaci o povećanom broju zaposlenih u obrazovnom sistemu na teret kantonalnog budžeta, zabrinjavaju Vladu.

Back to top