Posted by: Armin Lojić
0 comments
24 Sep

Udruženje inspektora FBiH saopćilo je danas da svi inspektori nemaju iste uslove rada, te da je njihovo stajalište da svi inspektori na svim nivoima vlasti moraju imati iste uslove rada, da moraju imati isti dodatak za svoj rad i to u iznosu od 30 posto.

U saopćenju se navodi da inspektori koji sprovode zakone moraju biti uključeni u donošenje svih zakonskih propisa koje sprovode na terenu.

Udruženje inspektora FBiH saopćilo je danas da svi inspektori nemaju iste uslove rada, te da je njihovo stajalište da svi inspektori na svim nivoima vlasti moraju imati iste uslove rada, da moraju imati isti dodatak za svoj rad i to u iznosu od 30 posto.

U saopćenju se navodi da inspektori koji sprovode zakone moraju biti uključeni u donošenje svih zakonskih propisa koje sprovode na terenu.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
18 Sep

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, svečanom zakletvom dana 14.09.2017.godine, promovirana je XVI generacija polaznika za čin „mlađi inspektor“ među kojima je i pet kadeta sa Unsko-sanskog kantona. Pored rodbine i prijatelja , svečanom činu polaganja zakletve prisustvovao je i Policijski komesar Mujo Koričić.

Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, svečanom zakletvom dana 14.09.2017.godine, promovirana je XVI generacija polaznika za čin „mlađi inspektor“ među kojima je i pet kadeta sa Unsko-sanskog kantona. Pored rodbine i prijatelja , svečanom činu polaganja zakletve prisustvovao je i Policijski komesar Mujo Koričić.

Posted by: Armin Lojić
0 comments
20 Jun

Od većih ugostiteljskih objekata na području USK-a, kojih, prema procjenama , ima više od 80, boravišnu taksu i ostale obaveze do sada je uredno izvršavao tek jedan!

Od većih ugostiteljskih objekata na području USK-a, kojih, prema procjenama , ima više od 80, boravišnu taksu i ostale obaveze do sada je uredno izvršavao tek jedan!

0 comments
19 May

Inspektori u BiH u proteklim mjesecima na terenu su zabilježili brojne propuste na benzinskim pumpama, ponajviše kada je riječ o kvaliteti goriva.

Prevareni su krajnji korisnici, odnosno građani koji su praktično osim dizela ili benzina točili različite tečnosti u rezervoare što je moglo dovesti do oštećenja na njihovim vozilima.

Inspektori u BiH u proteklim mjesecima na terenu su zabilježili brojne propuste na benzinskim pumpama, ponajviše kada je riječ o kvaliteti goriva.

Prevareni su krajnji korisnici, odnosno građani koji su praktično osim dizela ili benzina točili različite tečnosti u rezervoare što je moglo dovesti do oštećenja na njihovim vozilima.

Back to top