0 comments
14 Jan

Izmjenom pravila koja regulišu registraciju putničkih automobila u FBiH napravljena je situacija koja bi se faktički mogla nazvati haotičnom.

Od sredine 2015. godine važe nova pravila pri registraciji automobila. Naime, sve do tada svi vozači su dobijali automatski popust od 50 posto za obaveznu policu osiguranja. Novim pravilima, vozač koji prvi put registrira automobil ili vozač koji je u prethodnoj godini skrivio nesreću nema više popust od 50 posto i automatski plaća višu cijenu.

Izmjenom pravila koja regulišu registraciju putničkih automobila u FBiH napravljena je situacija koja bi se faktički mogla nazvati haotičnom.

Od sredine 2015. godine važe nova pravila pri registraciji automobila. Naime, sve do tada svi vozači su dobijali automatski popust od 50 posto za obaveznu policu osiguranja. Novim pravilima, vozač koji prvi put registrira automobil ili vozač koji je u prethodnoj godini skrivio nesreću nema više popust od 50 posto i automatski plaća višu cijenu.

Back to top