Posted by: Azra Dž.
0 comments
08 Oct

Kada je Hasan-paša Predojević peti beglerbeg Bosanskog pašaluka, krenuo u osvajanje Bihaća 1592. godine, ključnu ulogu u razbijanju tvrdih bihaćkih zidina odigralo je brdo nekada poznato kao “Šehiti“ a danas “Pokojsko brdo“ koje se nalazi nadomak Bihaća.

Mezari osmanskih vojnika palih u bici za osvajanje Bihaća svjedoče burnu historiju najljepšeg krajiškog grada

Kada je Hasan-paša Predojević peti beglerbeg Bosanskog pašaluka, krenuo u osvajanje Bihaća 1592. godine, ključnu ulogu u razbijanju tvrdih bihaćkih zidina odigralo je brdo nekada poznato kao “Šehiti“ a danas “Pokojsko brdo“ koje se nalazi nadomak Bihaća.

Mezari osmanskih vojnika palih u bici za osvajanje Bihaća svjedoče burnu historiju najljepšeg krajiškog grada

Posted by: Mirela
0 comments
11 Jul

Baš kao i prethodnu 21 godinu i ovaj 11. juli u Potočarima nije ništa drugačiji. Identična slika kao i 2016., 2007., 2003... Povratak u realnost.

Nakon što nedužne i svoje najmilije, barem kost ili dvije, isprate na vječni počinak, rijetki su oni koji ostaju u Srebrenici.

Baš kao i prethodnu 21 godinu i ovaj 11. juli u Potočarima nije ništa drugačiji. Identična slika kao i 2016., 2007., 2003... Povratak u realnost.

Nakon što nedužne i svoje najmilije, barem kost ili dvije, isprate na vječni počinak, rijetki su oni koji ostaju u Srebrenici.

0 comments
25 May
U Memorijalnom centru Potočari je u povodu 25. maja, koji se u nekadašnjoj Jugoslaviji obilježavao kao Dan mladosti, u suradnji sa pet univerziteta iz BiH - Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica i Bihać, realizovana je akcija čišćenja nišana.
 

Cilj akcije je da se kroz rad približi tematika genocida i razumijevanje procesa suočavanja s prošlošću mlađim generacijama, posebno studentima.

U Memorijalnom centru Potočari je u povodu 25. maja, koji se u nekadašnjoj Jugoslaviji obilježavao kao Dan mladosti, u suradnji sa pet univerziteta iz BiH - Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica i Bihać, realizovana je akcija čišćenja nišana.
 

Cilj akcije je da se kroz rad približi tematika genocida i razumijevanje procesa suočavanja s prošlošću mlađim generacijama, posebno studentima.

Back to top