Posted by: Azra Dž.
0 comments
05 Jul

Na današnjoj sjednici Parlamentarne skupštine BiH, poslanik nezavisnog bloka Senad Šepić je predložio da se na 49. sjednicu uvrsti nova tačka dnevnog reda s nazivom: “Informacija o realizaciji ranijih zaključaka i inicijativa o utvrđivanja najniže, zagarantirane cijene i sigurnog otkupa poljoprivrednih proizvoda u BiH, te prijedlog mjera za odgovor na ovu inicijativu.”

U obrazloženju ove predložene tačke, Šepić je kazao:

Na današnjoj sjednici Parlamentarne skupštine BiH, poslanik nezavisnog bloka Senad Šepić je predložio da se na 49. sjednicu uvrsti nova tačka dnevnog reda s nazivom: “Informacija o realizaciji ranijih zaključaka i inicijativa o utvrđivanja najniže, zagarantirane cijene i sigurnog otkupa poljoprivrednih proizvoda u BiH, te prijedlog mjera za odgovor na ovu inicijativu.”

U obrazloženju ove predložene tačke, Šepić je kazao:

0 comments
04 May

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine našao se i Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Zakona o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama BiH.

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine našao se i Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Zakona o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama BiH.

0 comments
20 Apr

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović (HDZBiH) danas je na sjednici tog doma, u okviru poslaničkih pitanja, tražio da mu se dostave podaci o presudama koje je izrekao Sud BiH.

Njega zanimaju presude koje je izrekao Sud BiH temeljem odredbi Kaznenog zakona BiH iz 2003. godine za kaznena djela počinjena tokom ratnih dešavanja, a nakon presude Evropskog suda u Strazburu u predmetu „Maktouf-Damjanović protiv BiH“ od 18. septembra 2013. godine.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović (HDZBiH) danas je na sjednici tog doma, u okviru poslaničkih pitanja, tražio da mu se dostave podaci o presudama koje je izrekao Sud BiH.

Njega zanimaju presude koje je izrekao Sud BiH temeljem odredbi Kaznenog zakona BiH iz 2003. godine za kaznena djela počinjena tokom ratnih dešavanja, a nakon presude Evropskog suda u Strazburu u predmetu „Maktouf-Damjanović protiv BiH“ od 18. septembra 2013. godine.

Back to top