0 comments
05 Apr

S ciljem podrške mladima grada Bihaća, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća potpisao je zajedno sa Kenanom Kečanovićem,  predsjednikom Mreže vijeća učenika Unsko – sanskog kantona, Memorandum o saradnji za poboljšanje položaja srednjoškolaca, promocije aktivizma mladih i razmjeni informacija.

S ciljem podrške mladima grada Bihaća, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća potpisao je zajedno sa Kenanom Kečanovićem,  predsjednikom Mreže vijeća učenika Unsko – sanskog kantona, Memorandum o saradnji za poboljšanje položaja srednjoškolaca, promocije aktivizma mladih i razmjeni informacija.

Back to top