0 comments
15 May

Izgradnja novih kilometara autoputa u BiH, pogotovo u Federaciji BiH, kreće se usporenom dinamikom.

Set zakona o akcizama koji je najavljivan kao rješenje ovog problema, nije dobio dovoljnu podršku u državnom parlamentu, te je nastavak izgradnje autocesta u BiH doveden u pitanje. 

Izgradnja novih kilometara autoputa u BiH, pogotovo u Federaciji BiH, kreće se usporenom dinamikom.

Set zakona o akcizama koji je najavljivan kao rješenje ovog problema, nije dobio dovoljnu podršku u državnom parlamentu, te je nastavak izgradnje autocesta u BiH doveden u pitanje. 

Back to top