Posted by: Mirela
0 comments
13 Oct

Predstavnici Sindikata zdravstva Kantona Sarajevo pregovaraju s premijerom Kantona o zahtjevima radnika u zdravstvu kako bi prekinuli štrajk, poručujući da za ispunjenje njihovih zahtjeva, odnosno povećanja satnice na 2,75 KM treba obezbijediti 22 miliona KM.

Predstavnici Sindikata zdravstva Kantona Sarajevo pregovaraju s premijerom Kantona o zahtjevima radnika u zdravstvu kako bi prekinuli štrajk, poručujući da za ispunjenje njihovih zahtjeva, odnosno povećanja satnice na 2,75 KM treba obezbijediti 22 miliona KM.

0 comments
05 Jun

Ministar zdravstva i socijalne politike Vlade USK Hazim Kapić nakon što je obišao zdravstvene ustanove u javnom sektoru, započeo je danas radne posjete zdravstvenim ustanovama i u privatnom sektoru. Ministar planira kolegij svih zdravstvenih ustanova kako bi se razvila što efikasnija saradnja u sistemu zdravstva.

Ministar zdravstva i socijalne politike Vlade USK Hazim Kapić nakon što je obišao zdravstvene ustanove u javnom sektoru, započeo je danas radne posjete zdravstvenim ustanovama i u privatnom sektoru. Ministar planira kolegij svih zdravstvenih ustanova kako bi se razvila što efikasnija saradnja u sistemu zdravstva.

Back to top