Posted by: Azra Dž.
0 comments
15 Jan

Iako je najavljeno da će Vlada USK najkasnije do 13. januara razmatrati i zauzeti konačni stav o dopunskoj listi lijekova, do danas ovaj posao nije završen.

U Ministarstvu zdravstva USK smatraju da se lista mogla usvojiti još prije Nove godine. Navode da su nakon usvajanja osnovne liste zbog određenih nepravilnosti donesene izmjene i dopune, ali se insistira na dodatnim procedurama.

Iako je najavljeno da će Vlada USK najkasnije do 13. januara razmatrati i zauzeti konačni stav o dopunskoj listi lijekova, do danas ovaj posao nije završen.

U Ministarstvu zdravstva USK smatraju da se lista mogla usvojiti još prije Nove godine. Navode da su nakon usvajanja osnovne liste zbog određenih nepravilnosti donesene izmjene i dopune, ali se insistira na dodatnim procedurama.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
14 Jan

Uprkos ranijim ocjenama o propustima i nezakonitostima, ove sedmice je u Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona objavljena nova Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja USK. 

Uprkos ranijim ocjenama o propustima i nezakonitostima, ove sedmice je u Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona objavljena nova Odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja USK. 

Posted by: Azra Dž.
0 comments
12 Jan

Prije nekoliko dana, objavili smo prilog koji se odnosio na vrijeme početka perioda u kojem se uplaćuje premija na području Unsko-sanskog kantona.

Ono što je posebno bilo zanimljivo u navedenom prilogu je broj ljudi koji se zanimao za premiju zdravstvenog osiguranja, a posebno za dio koji se odnosio na kategorije koje su oslobođene plaćanja.

Prije nekoliko dana, objavili smo prilog koji se odnosio na vrijeme početka perioda u kojem se uplaćuje premija na području Unsko-sanskog kantona.

Ono što je posebno bilo zanimljivo u navedenom prilogu je broj ljudi koji se zanimao za premiju zdravstvenog osiguranja, a posebno za dio koji se odnosio na kategorije koje su oslobođene plaćanja.

Posted by: Minela Smajić
0 comments
11 Jan

Kantonalna bolnica u Bihaću već četrnaesti dan vrši samo hitne operativne zahvate. Određeni broj pacijenata je upućen u veće kliničke centre, dok svi ostali moraju čekati, jer je dobavljač ovoj zdravstvenoj ustanovi, zbog duga od skoro 3 miliona maraka, obustavio isporuku anestetika.

Danas je dogovoreno da Zavod zdravstvenog osiguranja USK bolnici omogući pozajmicu od 300.000 KM, kako bi dobavljač nastavio sa isporukom anestetika.

Kantonalna bolnica u Bihaću već četrnaesti dan vrši samo hitne operativne zahvate. Određeni broj pacijenata je upućen u veće kliničke centre, dok svi ostali moraju čekati, jer je dobavljač ovoj zdravstvenoj ustanovi, zbog duga od skoro 3 miliona maraka, obustavio isporuku anestetika.

Danas je dogovoreno da Zavod zdravstvenog osiguranja USK bolnici omogući pozajmicu od 300.000 KM, kako bi dobavljač nastavio sa isporukom anestetika.

Posted by: Minela Smajić
0 comments
07 Jan

U poslovnicama banaka i Zavoda zdravstvenog osiguranja USK od sredine decembra prošle godine počela je uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu i iznosi kao i prethodnih godina 20 KM i može se izvršiti do 30. aprila ove godine.

Izuzetak su novorođena djece i lica koja prvi put stječu zdravstveno osiguranja koji premiju mogu uplatiti u roku od 60, odnosno 30 dana.   

Uspješni projekti

U poslovnicama banaka i Zavoda zdravstvenog osiguranja USK od sredine decembra prošle godine počela je uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu i iznosi kao i prethodnih godina 20 KM i može se izvršiti do 30. aprila ove godine.

Izuzetak su novorođena djece i lica koja prvi put stječu zdravstveno osiguranja koji premiju mogu uplatiti u roku od 60, odnosno 30 dana.   

Uspješni projekti

Posted by: Azra Dž.
0 comments
27 Dec

Krajiška politička scena (nazovimo je posprdno u kazališnom maniru, a pravilnije je, baruština) odavno nije izgledala ovako degutantno, katastrofično i obeshrabrujuće.

Bijeg građana, od malog do najvećeg, u normalne, sistemski uređene države, odgovor je na užasno socijalno i ekonomsko uništavanje ovog prostora.

Krajiška politička scena (nazovimo je posprdno u kazališnom maniru, a pravilnije je, baruština) odavno nije izgledala ovako degutantno, katastrofično i obeshrabrujuće.

Bijeg građana, od malog do najvećeg, u normalne, sistemski uređene države, odgovor je na užasno socijalno i ekonomsko uništavanje ovog prostora.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
20 Dec

Skupštinska komisija za budžet danas je održala  sjednicu. Na dnevnom redu našli su se najbitniji financijski dokumenti , budžeti Kantona i ZZO. Predlagači materijala dali su detaljna pojašnjenja javnih finansija, a ono što je vidljivo je rast prihoda  po osnovu prikupljenih poreza na dohodak i dobit,  a što ukazuje, rečeno je, da je došlo do porasta broja zaposlenih. Podršku Komisije nije dobio rebalans budžeta dok je nacrt budžeta  jednoglasno podržan  kao i financijski plan ZZO.

Skupštinska komisija za budžet danas je održala  sjednicu. Na dnevnom redu našli su se najbitniji financijski dokumenti , budžeti Kantona i ZZO. Predlagači materijala dali su detaljna pojašnjenja javnih finansija, a ono što je vidljivo je rast prihoda  po osnovu prikupljenih poreza na dohodak i dobit,  a što ukazuje, rečeno je, da je došlo do porasta broja zaposlenih. Podršku Komisije nije dobio rebalans budžeta dok je nacrt budžeta  jednoglasno podržan  kao i financijski plan ZZO.

Back to top