Banke u FBiH prošle godine izgubile 104,33 miliona KM

asd
Ukupna dobit banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine u prošloj godini iznosila je 169.575.000 KM i manja je za 38,1 posto ili 104,33 miliona KM od prethodne godine.

Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo FBiH, neto dobit banaka prošle godine iznosila je 188.451.000 KM, ali je istovremeno bilo i banaka koje su poslovale s gubitkom, koji je bio 18.876.000 KM.

Ukupni prihodi banaka u FBiH lani iznosili su 1.035.789.000 KM, dok su ukupni rashodi bili 976.912.000 KM.

Prihodi od kamata i sličnih prihoda iznosili su oko 698,8 miliona KM bruto i činili su 67,5 posto ukupnih prihoda.

Ukupna aktiva u prošloj godini iznosila je 24,39 milijardi KM, prenosi Srna.

Izvor: