fbpx BHRT-u pali prihodi od marketinga za 29 posto, 6 miliona KM takse naplaćeno preko računa za struju

BHRT-u pali prihodi od marketinga za 29 posto, 6 miliona KM takse naplaćeno preko računa za struju

Home

BHRT-u pali prihodi od marketinga za 29 posto, 6 miliona KM takse naplaćeno preko računa za struju

BHRT
Prošle godine Radio-televizija Bosne i Hercegovine ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 38 miliona KM, a ukupne rashode u iznosu od skoro 46 miliona KM te je iskazan gubitak u poslovanju u iznosu od 7.8 miliona KM.

Prihodi od marketinga pali su za 29 posto, a kao razlog naveden je slučaj "Agrokor", pojačana penetracija regionalnih TV programa i neregulisano oglašivačko tržište.

Ukupno iskazani prihodi u periodu od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine iznose 38 miliona KM što je u odnosu na Plan 2017. godine više za 22 posto. U odnosu na izvršenje za isti period 2016. godine, prihodi su veći za 5,4 posto, odnosno za 1.961,612 KM. 

Poslovni prigodi iznose 35.823,108 KM i čine ih prihodi od prodaje učinaka, prihodi od prodaje roba i ostali poslovni prihodi. U finansijskom izvještaju BHRT-a za 2017. godine navedeno je da poslovni prihodi čine 94 posto ukupnog prihoda i da je najznačajniji prihod ostvaren od naplate RTV takse. 
 Ukupni prihod od RTV takse iskazan u poslovnim knjigama BHRT-a iznosi 21.420,214 KM. Osnov za evidentiranje naplaćene RTV takse koja pripada BHRT-u čine izvještaji telekoma, Elektroprivrede BiH i inkaso službi RTV FBiH i RTRS dostavljenim BHRT-u. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od RTV takse čine 56,24 posto.

Zanimljiv je podatak da je BHRT preko Elektroprivrede BiH prošle godine prikupio RTV taksu u iznosu od 6.365,498 KM od čega je 4.798,551 KM uplaćeno na račun BHRT-a. Inače, građani BiH od 1. septembra 2017. godine plaćaju RTV taksu u iznosu od 7,50 KM putem računa za električnu energiju. 
 Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH početkom februara ove godine konstatovala je da način regulisanja naplate RTV takse uz račun za električnu energiju nije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH, kao ni drugom potrošačkom legislativom, što ima za posljedicu kršenje osnovnih potrošačkih prava zagarantovanih zakonom. 

U Izvještaju o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2017. godinu navedeno je da BHRT nije ostvario novčani priliv u skladu s prihodima, po osnovu redovnog potraživanja za naplaćenu RTV taksu putem inkasa, kao i za potraživanja po osnovu neplaćene utužene RTV takse iz razloga što RTRS u potpunosti ne prebacuje prikupljena sredstva pripadajućeg dijela BHRT-a, dok RTV FBiH to djelimično čini, što se direktno održava na likvidnost i tešku finansijsku situaciju u kojoj se BHRT nalazi. 
 "Od ukupno evidentiranog prihoda BHRT-a od RTV takse za period januar-decembra 2017. godine, stvarno naplaćeno (novčani priliv) iznosi 9.703,480 KM, što čini 45,3 posto novčanog priliva u odnosu na evidentirani prihod. Novčani priliv po ovom osnovu manji je za 11.716,733 KM od njiženog prihoda u poslovnoj evidenciji BHRT-a. Priliv novca za RTV taksu u periodu januar-decembra 2017. godine manji je za 1.623,157 KM u odnosu na period januar-decembar 2016. godine kada je ukupni priliv po ovom osnovu iznosio 11.326,637 KM", piše u Izvještaju BHRT-a. 
 BHRT je osim novčanog priliva po osnovu RTV takse u periodu od januar-decembar 2017. godine, BHRT je s RTRS-om izvršio kompenzaciju međusobnih obaveza i potraživanja po osnovu RTV takse - inkaso i prinudna naplata u ukupnom iznosu od 1.144,330 KM. Prihodi po osnovu pruženih usluga marketinga iznose 2.359,851 KM i u odnosu na Plan manji je za 6 posto, dok je u odnosu na isti period 2016. godine manji za 29 posto. 

"Osnovni faktori koji su determinisali poslovanje marketinga u 2017. godini bili su: uopćena teška situacija na i oko BHRT-a, nedostatak realnih programskih planova na osnovu koji se mogao planirati rad marketinga, te nastavak trenda pada budžeta oglašivača u BiH (iz godine u godinu), koji je direktno proporcionalan jačanju nelojalne konkurencije kabel operatera i stranih TV stanica", piše u Izvještaju. 
 U 2017. godini ostvaren je ukupni prihod od marketing usluga u iznosu od 2.303,462,73 KM. BHRT navodi da je u odnosu na oglašivačko tržište susjednih zemalja, oglašivačko tržište BiH još uvijek dosta nerazvijeno. Kako kažu, procjenjuje se da je TV oglašivačko tržište BiH u odnosu na 2016. godinu manje za oko 10 miliona KM. 

"Slučaj Agrokor koji je potresao čitav region 2017. godine doveo je do pada oglašivačkog tržišta BiH. Kao posljedica duga koncerna Agrokor u iznosu većem od 5 milijardi eura prema dobavljačima u cijeloj regiji, došlo je do zaustavljanja medijskih kampanja i smanjena budžeta i drugih oglašivača što se u značajnoj mjeri odrazilo i na smanjenje ukupnog prometa oglašivača u 2017. godini (jer su to ujedno i najveći TV oglašivači). Procjenjuje se da je u 2017. godini došlo do pada TV oglašivačkog tržišta BiH za više od 15 posto, a posljedice će se osjetiti i u 2018. godini", navodi BHRT-a. 
 Ističu da je pojačana penetracija regionalnih TV programa koji emituju reklamne kampanje oglašivača koji imaju tržište u BiH (pa čak i bh. firme preko TV kanala u Srbiji i Hrvatskoj) čime direktno smanjuje budžete tih istih oglašivača u BiH. 

"Jednostavna je logika, zašto plaćati dva puta, kada se može platiti jednom, a BiH dobiti na poklon. Neregulisano oglašivačko tržište u BiH i nepostojanje adekvatnog zakonskog okvira i zakonske zaštite čine ogromnu finansijsku štetu bh. TV stanicama (samim tim i BHRT-u), koja je već u ovom trenutku alarmantna", upozorava BHRT. 

U Izvještaju se navodi da troškovi zaposlenih u BHRT-u iznose 16.776,651 KM i obuhvataju troškove bruto plaća, ishrane, prijevoza i naknade za pomoć zaposlenim.

Objavio: Sat, 23/06/2018 - 19:37
Back to top