BIHAĆ: Udruženje ”Radosti druženja” treba našu pomoć

Udruženje „Radosti druženja“ roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama USK-a i grada Bihaća, postoji i radi 13. godina, a bavi se zastupanjem prava djece i mladih sa posebnim potrebama.

Od 2004. godine Udruženje radi sa djecom i mladima sa poteškoćama u razvoju.

Do 2008. godine Udruženje je djelovalo u Starom Higijenskom zavodu, a zbog neadekvatnog prostora i povećanja broja korisnika pokrenut je porojekat kupovina kuće za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju.

– Projekat pokrenut 2007. godine, uspješno je završio, sada imamo svoj prostor i djeca dolaze na razne vrste radionica. Svakodnevno radimo sa našom djecom u skladu sa njihovim mogućnostima, a vjerujte naši maladi mogu puno toga samo im trebamo dati šansu, kazala je  za ABC.ba Mirsada Hodžić predsjednica Udruženja ”Radosti druženja”.

Kroz ovo Udruženje svakodnevno prolazi preko 25 djece i madih sa poteškoćama u razvoju, sa njima rade 4 odgajatelja – radna terapeuta, posjeduje svoj kombi i vozača koji vrši prevoz djece, ali često se nađe u sitaciji da djeca ne dolaze na svoje radionice zbog nedostatka financijskih sredstava, što je za njih veliki gubitak.

– Oni imaju samo svoje Udruženje gdje nalaze vlastitu sreću u druženju sa svojim prijateljima, sa odgajateljima koji im pružaju veiku ljubav, pažnju i rad u skladu sa njihovim mogućnostima. S toga se obraćamo Vama, potencijalnim donatorima, da ovu našu molbu usvojite kako bi naša djeca imala ono što im pripada, a to je pravo na sreću, igru, druženje, putovanja u druge gradove sa svojim predstavama-priredbama koje pripremaju sa velikom ljubavlju što žele da pokažu i drugima, odnosno da pokažu kako su i oni sposobni da predstave naš grad i Kanton u pravom svijetlu. Smatramo da smo u ovih 13. godina pokazali da smo aktivni u našoj lokalnoj zajednici a i šire, dodaje predsjednica Mirsada.

Nadamo se da će se potencijalni donatori odazvati, biti humani i prepoznati da u našoj zajednici postoje osobe koje trebaju našu pomoć i podršku jer bez pomoći lokalne zajednice Udruženje ”Radist Druženja” neće moći ostvariti svoje ciljeve i zadovoljiti potrebe djece i mladih sa poteškoćama u razvoju.

Svi oni koji na bilo koji način mogu pomoći našim sugrađanima to mogu učiniti na sljedećoj adresi:

Roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama USK-a i općine Bihać Ul. Hazima Šabanovića br.29 tel:fax: 037 310-815 mob: 061 239 049 e-mail:ug.radosti@bih.net.ba Žiro račun broj: kod ProCredit banke: 194 1030477804150 ID.broj: 4263256250000 Broj protokola: 34-11/2014 

(abc.ba)