Delegate koji primaju duple paušale treba javno prozvati

Home

Delegate koji primaju duple paušale treba javno prozvati


Delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Edin Forto (Naša stranka) i Damir Jukić reagovali su na današnji tekst portala Klix.ba o uzimanju duplih naknada u Parlamentu FBiH i kantonalnim skupštinama.

Forto je kazao kako je u decembru 2015. godine u Budžet Kantona Sarajevo vratio 5.188 KM, nakon što je po samostalnoj inicijativi utvrdio da delegati u Domu naroda primaju dupli paušal (na kantonalnom i federalnom nivou). Dvije godine kasnije u javnosti su se pojavile informacije o brojnim slučajevima delegata koji i dalje primaju dva paušala te je Forto iskoristio priliku da ih pozove da vrate novac u budžet.

"Prije dvije godine sam u budžet vratio 5.188 konvertibilnih maraka koje su mi po automatizmu uplatili i Kanton Sarajevo i Dom naroda. Podsjećam da je primanje duplog paušala protuzakonito. Istovremeno, primanje paušala u istoj instituciji u kojoj političari primaju plaću je zakonito, ali nemoralno. Mi u Našoj stranci smo tražili da zastupnici koji primaju plaću po osnovu ovog statusa nemaju pravo i na dodatni paušal. Uputili smo u proceduru Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, a ja sam predložio takav zakon i za zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo. Zakon nije prošao, jer se delegati ne žele odreći nemoralnih primanja, ali ćemo i dalje insistirati na ukidanju nezaslužene privilegije političara", kazao je Forto.

On je pozvao delegate u Domu naroda koji ostvaruju dupla primanja da se odreknu nezakonitih i nemoralnih beneficija. 

"Pozivam ih da obračunaju koliko su novca dobili po ovom osnovu od preuzimanja mandata te da taj iznos vrate u budžet, baš kao što sam ja uradio prije dvije godine", zaključio je Forto.

Drugi koji je reagovao bio je HDZ-ov delegat Damir Jukić koji je kazao da javno treba prozvati sve one delegate koji su nezakonito uzimali duple paušale. 

"Ja nikada nisam primao duple paušale, niti bilo šta nezakonito. Moja plaća u Domu naroda je 2.600 KM, a u Skupštini ZDK primam paušal u iznosu 730 KM, dok u Domu naroda ne primam, niti sam ikada primao paušale", naveo je Jukić.

Podsjećamo, na pomolu je nova afera o zloupotrebi javnih resursa u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Ovaj put riječ je o istovremenom uzimanju naknada u Parlamentu FBiH i kantonalnim skupštinama, uprkos tome što je zakonom jasno propisano da delegati mogu ostvarivati primanja samo u jednoj instituciji, nikako u obje.

Od ukupno 54 delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, njih 48 vode se kao profesionalni parlamentarci. U skladu s tim, na njih se primjenjuje član 8. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH kojim je određeno da pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal) izabrani dužnosnici mogu ostvariti samo po jednom osnovu, odnosno na jednom nivou zakonodavne vlasti. 

U Parlamentu Federacije BiH potvrđeno nam je da ne postoji nikakva koordinacija između kantonalnih skupština i entitetskog parlamenta na osnovu koje bi se moglo doći do podataka o zloupotrebi javnih resursa u smislu primanja paušala. U prijevodu to znači da ne postoje ni mehanizmi koji će onemogućiti delegatima da nezakonito uzimaju novac na dva mjesta.

 

(Izvor: Klix)

Objavio: Tue, 19/09/2017 - 19:14

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top