Evo kad i gdje smo bez struje u Krajini narednih dana

.
Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnoj jedinici SANSKI MOST prema slijedećem rasporedu:

 

Dana 16.11.2022.godine Radovi „Elektroprijenosa BiH“ – TJ Bihać

od 10:00 do 11:30 sati trafopodručja: RP Kamengrad, DSM Company, Brdari, Suhača, Donji Kamengrad 2, Hatiraj-Krče, Hatiraj, Gornji Kamengrad, GSM Orašlje, Fajtovci, Naprelje, Pećina, Gorice, Skucani Vakuf, Ćatići, Rudnik, Donji Kamengrad 1, 2 i 3, Došci, Zlauša, Skucani Vakuf  1, 2 i 3, Kreštići, Bošnjaci, Repetitor, Miljevci, Podbrnjača, Lušci Palanka, Đukanovići, Majkići, Stjepanovići, Majkić Japra, Bundale, Bosna, Bosna Gredar, Praštali 1 i 2, Potkraj, Bojište 1, 2 i 3, Jelašinovci 1, 2 , 3 i 4, Otiš 1 i 2
od 12:00 do 13:30 sati trafopodručja: Ćatići 2, Demiševići, GSM Kamengrad, Fajtovci 1, Naprelje 2, Podgora, Unis, Horozović
od 13:00 do 14:30 sati trafopodručja: Poljoprivredna škola, Krkojevci, Krkojevci 1, 2 i 3, Čaplje 1, 2, 3, 4, 5 i 6, Kijevo 1, 2 i 3, Lužani, Tomina škola, Tomina 1 i 2, Tominska Palanka, Hrustovo 1, 2, 3 i 4,  Ilidža 1 i 2, Vrhpolje, Prodist
od 14:00 do 15:30 sati trafopodručja: Dabar, Magarice, Brajića tavan, Vokići, Dolac, Bosanski Milanovac, Kondići, Čobanovići, Smrešnjak, Marjanovići, Vučkovići, Domazeti i Crnomarkovići
od 16:00 do 17:30 sati trafopodručja: Zdena, Zdenska, Sjenokos, Ekonomija, Ograde, Pijačna, Ključka, Osnovna škola, Uglovnica, 16. oktobar, Kruhari, Repetitor Ciglana, Donji Kruhari, Kruhari i Kruhari 2
Dana 17.11.2022. godine

od 10:00 do 11:30 sati trafopodručja: Pekara, Famos 1 i Krings
od 11:00 do 12:30 sati trafopodručja: Šejkovača 2,3 i 4, , Građevinsko, Bazen Imeris, Stiromal, Prvomajska, Otoke, Devetka, Robna kuća, Hotel, Regal, Sana-Trans, Robot, TC 2,  RVI Prijedor, RVI Prijedor 2, Jezernice, Bursaći, Delići
od 12:00 do 13:30 sati trafopodručja: Filter stanica Zdena, Kolonija, Vodovod, Zdena 2; Poslovna zona Zdena 1, Došenovići
od 13:00 do 14:30 sati trafopodručja: Pobrižje 1, 2 i 3, Podlug 1, 2 i 3, Bojančić, Majdanuša, Trnova, Trnova 2, Betonska galanterija, Milin Birt, Bartikovci, Novo naselje, Dževar stupa, Dževar stupa 1, Stari Majdan, Stari Majdan 1, Stara rijekailter stanica Zdena, Kolonija, Vodovod, Zdena 2; Poslovna zona Zdena 1, Došenovići
od 14:00 do 15:30 sati trafopodručja: Toplana 2, Došenovići 2, Husimovići 1, 2 i 3, Humci, Keramika, Vrše, Vrše-Glavica, Okreč Gaj, Okreč 1 i 2, Čirkići, Lukavice, Podvidača, Podvidača 1, 2 i 3, Modra 1 i 2, Modra-Vodovod, Zenkovići, Slatina 1 i 2,
od 14:00 do 15:30 sati trafopodručja: Alagića polje 1, 2 i 3,Šehovci 1 i 2, Poljak, Silos, Sasina 1 i 2; Iverica, Vedro Polje, 5.Oktobar, Srednjoškolski centar, INVEST 2000, Marije Bursać, Braće Todorovića, Lukići, Bolnica, Kule i Kule 2, RP Metalorad, Omladinska, Prijedorska, Alagića Polje 1 i 2, Četrnaest, Sehovci 1 i 2, Poljak, Silos, Sasina 1 i 2
Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.          
 

Izvor: