Evropska unija izdvojila dodatnih 10 miliona eura podrške BiH u upravljanju migracijama

Sredstva će najvećim dijelom biti korištena za uspostavljanje dodatnih privremenih prihvatnih centara

Evropska komisija izdavajat će dodatnih 10 miliona eura za podršku Bosni i Hercegovini u rješavanju povećanog prisustva migranata i izbjeglica, pa će time ukupna sredstva EU za pitanja migracija u BiH od početka 2018. godine iznositi 34 miliona eura.

Kako je saopćila  Delegacija EU u BiH, sredstva  će najvećim dijelom biti korištena za uspostavljanje dodatnih privremenih prihvatnih centara i pružanje osnovnih usluga i zaštite, uključujući hranu i smještaj, te pristup sanitarnoj zaštiti i higijeni.

Kako je navedeno, Evropska unija će nastaviti pružati podršku  unaprjeđenju kapaciteta vlasti u Bosni i Hercegovini na identifikaciji, registraciji i upućivanju državljana trećih zemalja koji prelaze granice te za potrebe granične kontrole i nadzora, doprinoseći na taj način sprečavanju i borbi protiv krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih vrsta prekograničnih krivičnih djela.

Prema službenim procjenama, u  Bosnu i Hercegovinu je od januara 2018. godine ušlo gotovo 36.000 izbjeglica i migranata. U zemlji se trenutno nalazi oko 7.400 izbjeglica i migranata kojima je potrebna pomoć, većinom u Unsko-sanskom kantonu. Oko 4.100 ih je smješteno u privremenim prihvatnim centrima koje finansira Evropska unija, prenosi Avaz.

Od 2007. godine, Evropska unija pruža pomoć Bosni i Hercegovini u iznosu od 58,6 miliona eura u oblasti migracija i upravljanja granicama kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Zemlja je i korisnica Regionalnog IPA programa "Podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama" u vrijednosti od gotovo 14,5 miliona eura.

Izvor: