Forum žena SDP Bihać organizovao akciju "Jednake naknade svim porodiljama"

U organizaciji Foruma žena i Foruma mladih Gradske  organizacije SDP-a održana je akcija o temi „Ujednačavanje porodiljskih naknada u BiH“.  Akcijom se, naglasili su organizatori, nastojalo ukazati na to da je jedan od najvećih problema u BiH neujednačenost porodiljskih naknada. S tim u vezi rečeno je da se ove naknade u nekim kantonima uopće ne isplaćuju, a tamo gdje se isplaćuju nerijetko kasne.  Svake godine oko 33 hiljade porodilja ostvari pravo na porodiljsku naknadu u BiH

Cilj je da država porodiljama daje iste naknade, odnosno da budu ujednačene, te da budu univerzalno dostupne u skladu sa socioekonomskim kriterijima bez obzira da li je porodilja zaposlena ili ne. Država ne smije da vrši diskriminaciju kao što to rade određeni privatnici, te naš prijedlog podrazumijeva da svaka majka porodilja prima 350 KM mjesečno što iznosi do jedan posto federalnog budžeta – istakli su aktivisti u razgovoru sa građanima Bihaća.

SDP u svojim akcijama predstavlja politiku da bi pravo zakonski mogli oblikovati tako da svaka porodilja, odnosno roditelj imaju pravo na:

1.Roditeljsko mirovanje
2.Roditeljsku naknadu
3.Naknadu umjesto plate.

Izvor: