Građani Bihaća učili o važnosti energetske efikasnosti u svakodnevnom životu (FOTO)

Ove subote je organiziran edukativni događaj za sve građane Bihaća kako bi se upoznali sa efikasnim načinima potrošnje energije u svakodnevnom životu.

Stručnjakinja iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite okoliša, zainteresovanim građanima je dijelila savjete o mjerama koje mogu primijeniti u svom domaćinstvu, a koji doprinose manjoj potrošnji energije, finansijskim uštedama i štite okoliš. 


Edukativni događaj se realizira u okviru GED projekta "Zeleni ekonomski razvoj", koji u BiH implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Vlade Švedske, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoliša FBiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS-a, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave te drugim partnerima. 

(PR Via Media)

Izvor: