IZ BiH će raditi na dokazivanju učešća Republike Srpske u rušenju Aladža džamije

Islamska zajednica u BiH je saopćila kako će se uključiti u proces protiv optuženog za rušenje Aladža džamije kako bi dokazala individualnu, ali i krivicu Republike Srpske.

Na sjednici Rijaseta Islamske zajednice u BiH održanoj u četvrtak razmatrana je informacija o podizanju optužnice u slučaju rušenja Aladže džamije za zločin protiv čovječnosti a u vezi sa uništavanjem kulturnih, historijskih i religijskih spomenika.

"Islamska zajednica u BiH je zadovoljna podizanjem optužnice za krivično djelo zločina protiv čovječnosti radi rušenja Aladže džamije pokrenute protiv Gorana Mojevića iz Foče. Istovremeno iskazujemo bojaznost za eventualnim izostankom naredbodavne odgovornosti RS-a. Iako nas raduje činjenica da je rušenje džamije okarakterizirano kao zločin protiv čovječnosti, nikako ne pristajemo na stav da je optuženi samoinicijativno ili sa grupom ljudi porušio džamiju. Presude domaćih i međunarodnih sudova jasno su pokazale da je rušenje Aladže džamije kao i svih drugih džamija na području Republike Srpske bilo organizirano i precizno isplanirano od tadašnjih vojnih i civilnih organa Republike Srpske.

Islamska zajednica u BiH zbog toga traži da se ovaj zločin protiv čovječnosti detaljno ispita i dokaže kako pojedinačna tako i naredbodavna odgovornost. 

"Mi u Islamskoj zajednici pripremamo uključivanje u postupak kao oštećena strana sa aktivnim učešćem, u skladu sa zakonom, kako bi se precizno i jasno dokazala uloga optuženog i odgovornost Republike Srpske", zaključuje se u saopćenju.