Sanski Most: Javne konsultacije na temu zajednička politika za mlade u oblasti zapošljavanja

Mreža mladih političara i političarki Grupa 9, i Nacionalni demokratski institut, organizovali su u Sanskom Mostu javne konsultacije na temu „Zajednička politika za mlade u oblasti zapošljavanja“. Na ovom događaju predstavljen je dokument koji se bavi problemom nezaposlenosti mladih osoba

U saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom, Grupa 9, tim mladih ljudi iz 9 političkih stranaka je aktivno radila na kreiranju dokumenta koji se bavi problemom nezaposlenosti mladih.

Dokument sadrži kratkoročne i dugoročne mjere kojima bi se željeli poboljšati uslovi za zapošljavanje mladih osoba, te spriječio njihov odlazak iz države. Želeći da obavi što šire konsultacije sa zainteresovanim mladim ljudima širom BiH, ekspertima, predstavnicima nevladinih organizacija, Grupa 9 će obići niz gradova i kroz razgovor sa zainteresovanim dopuniti nacrt dokumenta koji će biti prezentiran tokom 2019. godine.

Konsultacije imaju za cilj da omoguće širu diskusiju i u konačnici, da potaknu donosioce odluka da posvete pažnju ka rješavanju ovog gorućeg problema u bh. društvu. Konačna verzija ovog dokumenta će u narednom periodu biti dostavljen delegatima u Parlamentarnoj skupštini BiH, kako bi isti bio usvojen, piše RTV USK.

Izvor: