Javni dug BiH u godinu dana porastao za 623 miliona KM i trenutno iznosi 12,8 milijardi KM

.
Javni dug Bosne i Hercegovine iznosi 12,8 milijardi KM te je u godinu dana porastao za 623 miliona KM, saopćili su iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara je informisano da je na 31. decembra prošle godine javni dug iznosio 12,8 milijardi KM, od čega se 9,6 milijardi ili 75,67 posto odnosilo na vanjski dug, dok se 3,1 milijarda ili 24,33 posto odnosilo na unutrašnju zaduženost.

Javni dug se od 31. decembra 2020. do 31. decembra 2021. povećao za 623 miliona KM. Unutrašnji dug se smanjio za 376,48 miliona KM.

U ukupnom stanju javne zaduženosti, Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa 51,08 posto, Republika Srpska sa 48,04 posto, institucije Bosne i Hercegovine sa 0,49 posto, a Brčko distrikt sa 0,39 posto.

Učešće javnog duga u BDP-u tokom prošle godine iznosilo je 34,82 posto.

Servis vanjskog duga u 2021. iznosio je 805,31 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosilo 680,37 miliona KM, a na kamatu 124,94 miliona KM. U ukupnom iznosu servisa vanjskog duga, FBiH učestvuje sa 65,29 posto, RS sa 32,90 posto, institucije Bosne i Hercegovine sa 0,93 posto, a Brčko distrikt sa 0,88 posto, saopćili su iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

 

Foto:Arhiv

Izvor: