Jetimi su u mladosti a velikani u zrelosti

.
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Evo nekolicina najpoznatijih jetima bez kojih bi svijet bio drugačiji:

– Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem

– Zejd b. Avvam – ashab

– Enes b. Malik – ashab

– Ebu Hurejre – ashab

– Abdullah b. Džafer b. Ebi Talib – ashab

– Zejd b. Erkam – ashab

– Kasim b. Muhammed b. Ebu Bekr – Tabiin. (Unuk Ebu Bekra, radijallahu anhu. Brigu o njemu je vodila njegova tetka Aiša, radijallahu anha, supruga Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.)

– Malik b. Enes

(imam Malik – osnivač malikijskog mezheba)

– Ahmed b. Hanbel

(imam Ahmed – osnivač hanbelijskog mezheba)

– Muhammed b. Idris

(imam Šafija – osnivač šafijskog mezheba)

– Muhammed b. Ismail Buhari

(imam Buhari – najveći muhaddis svih vremena)

– Sufjan es-Sevri

– Ibn Hadžer el-‘Askelani

– Ibn Dževzi

– El-Evza’i

– Tarik b. Zijad

– Imaduddin Zenki

– Ibn Baz

– Abdurrahman es-S’adi

Ovo su samo neki, za koje smo – pretpostavljam – svi čuli.

 

Ne propustite priliku da učestvujete u projektu skrbništva jetima, ma gdje god oni bili. Nikada ne znate kojeg velikana odgajate, a tek onda kolika je nagrada na Ahiretu: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ja i skrbnik siročeta ćemo biti u džennetu kao ova dva prsta – pa prispoji kažiprst i srednji prst.“ (Muttefekun ‘alejh, Ebu Davud, Tirmizi)

Izvor: