Ko se sve smije kretati u toku policijskog sata u USK

ćemalović

Na teritotoriji cijele Federacije BiH nedavno je dodan zakon o zabrani kretanja građana od 21:00 do 05:00 sati ujutro.

Ministrica Nermina Ćemalović je izjavila detaljne informacije o zabrani i dozvolama tog zakona na sjednici ministara i premijera USK.

Naredbe federalnog ministarstva zdravstva svi moramo poštivati jer ih je usvojila vlada federacije. 

Ministrica izjavljuje da je ograničeno kretanje zapravo samo za osobe koje nemaju razloga da budu na cesti. Osim ako se radi o radnoj obavezi ta osoba mora imati potvrdu o slobodnom kretanju jer prilikom zaustavljanja na cesti policija će upitati razlog kretanja u toku policijskog sata.

Dakle, za osobe koje imaju radnu obavezu ili bilo koju drugu obavezu i zna se razlog zašto se nalaze na ulici, neće biti problema. Dok svi oni koji nemaju dozvole i odgovora će biti kažnjeni. 

 

Izvor: