Komisija Parlamenta BiH za ekonomske reforme i razvoj nije zasjedala sedam mjeseci

O tome koliko su državnim parlamentarcima važne ekonomske reforme u BiH najbolje govori informacija da sjednica Zajedničke komisije Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za ekonomske reforme i razvoj nije održana sedam mjeseci.

Prema podacima sa zvanične web stranice Parlamentarne skupštine BiH, posljednja sjednica Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za ekonomske reforme i razvoj održana je 28. februara 2018. godine. 

Riječ je o komisiji koja, između ostalog, razmatra pitanja koja se odnose na ekonomske reforme koje su u nadležnosti institucija BiH, prijedloge reformi ili inicijative za izmjene zakona koje dostavljaju predstavnici građanskog društva, odnosno udruženja privrednika, unije poslodavaca, sindikata, agencija za regionalni razvoj, udruženja građana ili drugih nevladinih interesnih grupa. 

Ova komisija zadužena je i za razmatranje pitanja koja se odnose na monetarnu politiku, politiku vanjskog zaduživanja, odnose s međunarodnim finansijskim institucijama, politiku i program rekonstrukcije i razvoja BiH, definisanje mjera ekonomske politike, fiskalnu i kreditnu politiku BiH, politiku bankarstva, statistiku, mjere i standarde. 

Članovi ove komisije su Đorđo Krčmar, Sead Kadić, Zdenka Džambas, Darko Babalj, Zaim Backović, Safer Demirović, Jasmin Emrić, Momčilo Novaković, Sredoje Nović, Fahrudin Radončić, Martin Raguž i Salko Sokolović. 

Još duže nije održana sjednica Komisije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, na čijem čelu se nalazi Mirsad Isaković. Prema podacima sa zvanične web stranice Parlamentarne skupštine BiH, državni parlamentarci posljednju sjednicu ove komisije održali su 30. januara 2018. godine.

Pored Isakovića, članovi Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova su Milica Marković, Diana Zelenika, Sadik Ahmetović, Borislav Bojić, Maja Gasal-Vražalica, Nermina Kapetanović, Saša Magazinović i Jovan Vukovljak. 

Što se tiče ostalih komisija, Komisija Zastupničkog doma PSBiH za saobraćaj i komunikacije posljednju sjednicu održala je 15. maja 2018. godine. Na čelu ove komisije nalazi se Momčilo Novaković, a pored njega članovi su i Nikola Lovrinović, Hanka Vajzović, Amir Fazlić, Staša Košarac, Šemsudin Mehmedović, Mirsad Mešić, Fehim Škaljić i Jovan Vukovljak. 

Rekorder u neodržavanju sjednica je Zajednička komisija Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH za nadzor nad Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) BiH koja nije održala nijednu sjednicu od 25. jula 2017. godine. 

Problem je nastao kada je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH 26. jula 2017. godine smijenio Nikolu Špirića (SNSD) s mjesta predsjedavajućeg komisije i to zbog postojanja osnova sumnje da je OSA-i poslao lažne zaključke koje parlamentarna komisija nikada nije usvojila. 

Od tada Komisija za nadzor nad OSA-om nema predsjedavajućeg kojeg bi trebala imenovati sama komisija u čijem sastavu su Fahrudin Radončić, Bariša Čolak, Safet Softić, Darko Babalj, Borislav Bojić, Predrag Kožul, Ljilja Zovko, Damir Bećirović, Sadik Ahmetović, Mirsad Mešić i Sredoje Nović.

Izvor: