fbpx MUP USK: Upozorenje građanima

MUP USK: Upozorenje građanima

Home

MUP USK: Upozorenje građanima

MUP USK-a ovih dana uvidom u Civilni registar građana, uočio je da je većini građana istekao rok važenja lične karte a da isti imaju aktivno prebivalište na području USK-a

Ovi putem ukazuju na obavezu posjedovanja važeće lične karte i obavezu podnošenja zahtjeva za zamjenu iste, nadležnoj organizacionoj jedinici MUP -a, prema mjestu prebivališta s rokom od 15 dana prije isteka roka važnosti, prenosi RTVUSK.

Također, podsjećaju na kaznene odredbe Zakona o ličnoj karti državljana BiH, za čije su nepoštivanje propisane kazne od 30 do 300 KM. Državljani BiH, koji stalno ili duže od tri mjeseca borave u inostranstvu, a ne žele produžiti važenje lične karte u BiH, dužni su odjaviti svoje prebivalište u našoj zemlji i prijaviti mjesto boravka u inostranstvu. U MUP-u USK-a, navode da je u interesu građana da obave svoju dužnost, kako nadležni organi ne bi bili dovedeni u situaciju primjene represivnih mjera odnosno kaznenih odredbi.  

Topic
Objavio: Čet, 04/07/2019 - 20:01
Back to top