Na Biotehničkom fakultetu održan seminar za agronome

 U okviru implementacije stadarda za sigurnost i kvalitet hrane kojeg nansira USAID/Sweden FARMA II, na Biotehničkom fakultetu u Bihaću je održana obuka agronoma, uglavnom bivših i sadašnjih studenata Biotehničkog fakulteta u Bihaću.

Pored agronoma, u obuku je bilo uključeno i nekoliko studenata završnih godina  Biotehničkog fakulteta u Bihaću.
Cilj seninara je da se mladi agronomi osposobe za primjenu i implementaciju GLOBALGAP standarda, koji  se primjenjuje u više od 80 zemalja svijeta.

Svakom polazniku seminara je nakon provjere znanja uručen certikat o osposobljenosti za internog auditora, koji može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje

Izvor: